Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 maj 2010

Att förstå den dödliga Listeria-bakterien

Hur och när den sjukdomsalstrande Listeria-bakterien sätter på och stänger de gener som krävs för att orsaka den dödliga sjukdomen listerios beskrivs av Edmund Loh i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 12 maj.

Listeria monocytogenes är en bakterie som normalt lever i naturen. Det vanligaste sättet för människor att få den i sig är via föda som innehåller växande bakterier, t.ex. otillräckligt tillagat kött, opastöriserad mjölk, ost samt färdigmat. I Sverige har antalet personer som får diagnosen listerios stigit år från år, det är idag nästan dubblerat jämfört med 2005. Listerios är en mycket allvarlig sjukdom: 30 % av de drabbade avlider trots sjukhusvård och antibiotikabehandling. Mest utsatta är människor med nedsatt immunförsvar som gravida, äldre personer eller personer med sjukdomar som angriper immunsystemet, till exempel HIV. Symtomen liknar influensa med huvudvärk, feber och muskelsmärtor. Illamående och uppkastningar är också vanliga. Studier har även visat att gravida kvinnor som får listerios löper ökad risk för missfall.

Listeria är relativt harmlös när den befinner sig fritt i naturen, men kan vara dödlig när den drabbar människor. Trots att man länge har känt till att bakterien kan orsaka allvarlig sjukdom är fortfarande mycket okänt om hur det går till. Avhandlingen beskriver hur Listeria reglerar sina gener för att orsaka sjukdom i människor och redovisar en komplett karta över hur detta sker när bakterien befinner sig i och utanför människan.

Bakterien har många gener som används för att orsaka sjukdom, och majoriteten av dem styrs av ett regleringsprotein som bara finns vid kroppstemperatur och inte vid lägre gradtal, vilket styrs med en termostatliknande funktion. I avhandlingen beskrivs upptäckten att delar av bakteriens genuppsättning, som tidigare inte troddes ha någon funktion, kontrollerar denna termostat. Förhoppningen är att denna kunskap ska leda till nya sätt att hjälpa människor som drabbas av listerios.

Edmund Loh, som är uppvuxen i Kuala Lumpur, Malaysia, är doktorand vid Inst. för molekylärbiologi, Umeå Universitet, där han kan nås på
tel. 090-785 67 39,
mobil 070-245 56 55,
e-post edmund.loh@molbiol.umu.se

Onsdagen den 12 maj försvarar Edmund Loh, Inst. för molekylärbiologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln “RNA-mediated virulence gene regulation in the human pathogen Listeria monocytogenes” (RNA-medierad virulensgenreglering i den humana patogenen Listeria monocytogenes).
Disputationen äger rum kl. 10.00 i Major Groove, by. 6L, Inst. för molekylärbiologi.
Fakultetsopponent är dr. Nancy Freitag, University of Illinois, Chicago, USA.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera