Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 april 2010

Tillfället avgör – ny avhandling om hur patienter är delaktiga i sin vård på akutmottagning

Trots att såväl Hälso- och sjukvårdlagen som Socialstyrelsens årsrapport (2009) betonar patientdelaktighet visar en ny avhandling från Linnéuniversitetet att det är tillfället som avgör om patienter är delaktiga i sin vård på akutmottagning. Det är vårdarnas tid och mängden patienter som påverkar möjligheten att vara delaktig. Avhandlingen som är skriven av akutsjuksköterskan Catharina Frank ger en bild av hur patientdelaktighet uppfattas av patienter och vårdare på akutmottagningen. Avhandlingen presenterar även ett nyutvecklat och testat frågeformulär för att utvärdera patientdelaktighet.

Avhandlingen bygger på fyra studier. I första delstudien berättar patienter nyligen vårdade på akutmottagning hur de är delaktiga i sin vård. I delstudie två berättar undersköterskor, sjuksköterskor och läkare hur de uppfattar patientdelaktighet. Ett frågeformulär utvecklades i delstudie tre för att möjliggöra mätning av förekomsten av patientdelaktighet. I delstudie fyra har patientdelaktighet utvärderats av 356 patienter vårdade på tre akutmottagningar i Mellansverige.

Resultaten beskriver att patienters och vårdares gemensamma strävan för delaktighet innebär goda förutsättningar som respekt, tid samt ömsesidig delaktighet mellan patient och vårdare.

– Att patienter möter respekt, får tid och information är inte att vara delaktig utan för det krävs också att båda parter tar initiativ och är aktiva i någon mening, säger Catharina Frank.

Ömsesidig delaktighet fordrar dessutom vårdares vilja samt fungerande yttre omständigheter. Patienter uppfattar goda förutsättningar men att den ömsesidiga delaktigheten kan förbättras.
Avhandlingen visare vidare att information till patienter är förutsättning för delaktighet, om den inte ges på uppdrag av patienter. Patienter uppfattar också delaktighet när vårdare uppmärksammar och tillfredställer basala behov och att delaktighet bildas i den sporadiska kontakt som etableras i samband med att vårdare genomför arbetsuppgifter. Yngre patienter tycks kämpa i högre grad än äldre för delaktighet i sin vård.

Catharina Frank är doktorand vid Linnéuniversitet och verksam som adjunkt vid Mälardalens högskola i Eskilstuna. Hon har en bakgrund som sjuksköterska inom akutsjukvård (intensivvård och anestesi).

Avhandlingen ”Tillfället gör delaktighet – en studie om patienters och vårdares erfarenheter av patientdelaktighet på akutmottagning. En deskriptiv, metodutvecklande och utvärderande studie” försvaras fredagen den 7 maj 2010, kl 10.30. Disputationen äger rum i sal Myrdal, Linnéuniversitet i Växjö. Opponent är professor Terese Bondas, Högskolan i Bodö, Norge.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Catharina Frank, e-post Catharina.Frank@mdh.se.

Beställ avhandlingen från Linnaeus University Press, 0470-708267 eller lupress@lnu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera