Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 april 2010

Delaktighet i familjeaktiviteter hos barn med funktionshinder

Ett forskningsprojekt vid Hälsohögskolan och Högskolan för lärande och kommunikation ska studera barn med svåra funktionshinder och deras livssituation. Projektet ska leda till ett utbildningsmaterial för barnens familjer och personliga assistenter.

Professor Mats Granlund och doktor Jenny Wilder vid forskningsmiljön CHILD har tilldelats pengar från Allmänna Arvsfonden. Projektet har under det första året blivit tilldelat 810 000 kr och totalt kan det bli 3 mnkr. I projektet samarbetar forskarna med Stiftelsen JAG, en intresseorganisation för personer med betydande funktionshinder.

– Med projektet vill vi undersöka och underlätta för barn med betydande funktionshinder att öka sin delaktighet i familjeaktiviteter. Vi vet idag att dessa barn har svårt att delta i aktiviteter med sin familj. Många har en personlig assistent som stöd, men att arbeta hemma i någons familj är svårt, säger Mats Granlund och Jenny Wilder.

Projektet kommer att studera vilka aktiviteter barn och ungdomar med betydande funktionshinder är delaktiga i samt vad som hindrar och underlättar barnens deltagande. Forskarna är också intresserade av hur personliga assistenter kan stödja barnen. Förhoppningen är att projektet ska kunna underlätta för hur föräldrar och assistenter kan arbeta med barnens delaktighet i familjesamvaron.

———–

Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Hälsohögskolan är en av de ledande utbildarna i Sverige inom hälsa, vård och socialt arbete. Forskningen är fokuserad kring de tre forskningsmiljöerna Åldrande – livsvillkor och hälsa, Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap samt CHILD. Hälsohögskolan har cirka 2 000 registrerade studenter, cirka 160 anställda och omsätter 165 mnkr.

Kontaktinformation
Kontaktperson:
Mats Granlund
mob: 070-513 54 07, e-post mats.granlund@hhj.hj.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera