Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 april 2010

Egenskaper hos insulin minskar inflammation orsakad av fetma

På senare tid har det skett en stor ökning av typ 2 diabetes och hjärt- och kärl sjukdomar. Anledningen är att människor rör sig mindre och äter fetare kost. Det kan leda till fetma som kan orsaka typ 2 diabetes. I en avhandling från Sahlgrenska akademin har forskare upptäckt egenskaper hos insulin som minskar inflammation orsakad av fetma och kan därmed förhindra risken för typ 2 diabetes.

Vid en viktökning så sker en tillväxt av fettväven som börjar producera en mängd inflammatoriska molekyler. Ökningen av de inflammatoriska molekylerna leder till ett kroniskt inflammerat tillstånd av fettväven. Det spelar en viktig roll för utvecklingen av insulinresistens, som är ett förstadie till typ 2 diabetes, vilket innebär att kroppen inte kan sänka blodsockret med hjälp av dess eget insulin.
– Det är fortfarande inte helt klart varför fetma orsakar insulinresistens. Inflammation skulle kunna vara en del av förklaringen till varför fetma leder till typ 2 diabetes, säger forskaren Emelie Wallerstedt på institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin.

Forskning har visat att både fetma och insulinresistens påverkas av inflammatoriska tillstånd i kroppen. Tidigare trodde man att fettvävnaden enbart fungerade som en lagringsdepå för fett men nu vet forskarna att den även är ett viktigt organ för utsöndringen av en mängd olika ämnen, bland annat inflammatoriska molekyler. I avhandlingen har forskarna lyckats identifiera egenskaperna hos den inflammatoriska molekylen IL-6.
– IL-6 motverkar insulinsignaleringen men även insulinsignaleringen kan hämma och ”stänga av” IL-6-signalen och inflammationen. Även proteinet PKCdelta spelar en viktig roll för regleringen av IL-6-signalen och vi har visat att om vi slår ut funktionen av denna molekyl så minskar inflammationen, säger Emelie Wallerstedt.

Genom en ökad förståelse av signaleringsmekanismerna så skulle det finnas en möjlighet i framtiden att kunna utveckla läkemedel som kan ”stänga av” inflammationen och på så vis minska risken för insulinresistens och andra sjukdomar förknippade med fetma.

FAKTA DIABETES
Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, kommer antalet patienter i världen med diagnosen diabetes att mer än fördubblas från 171 miljoner år 2000 till 366 miljoner år 2030. Under samma tid i Sverige beräknas antalet stiga från 292 000 till 404 000 patienter, motsvarande en ökning på nära 40 procent. Orsaken till diabetes är att kroppen inte bildar tillräckligt med insulin eller att det inte har tillräcklig effekt eller en kombination av dessa tillstånd. Den delas upp i två typer: diabetes typ 1 och diabetes typ 2. Symtomen är likvärdiga för de olika typerna av sjukdomen och behandlas på samma sätt, med medicin och livsstilsförändringar.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin

Avhandlingens titel: Regulation of IL-6-signaling and inflammatory response-role of insulin, FOXO1 and PKCdelta

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Doktorand Emelie Wallerstedt, telefon 070-668 43 94, e-post: emelie.wallerstedt@gu.se

Handledare:
Biträdande forskare Christian Andersson. Telefon 031-3426646, e-post: christian.andersson@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera