Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 april 2010

Nyupptäckt bakterieart i Gullmarsfjorden

Forskare verksamma vid Sven Lovén centrum för marina vetenskaper, Göteborgs universitet, har påträffat en helt ny bakterieart unik för Gullmarsfjorden. Bakterien får nu namnet Endoxenoturbella lovénii för att hedra universitetets marina forskningsstation.

Forskaren Mattias Obst vid Zoologiska institutionen har som många andra marina forskare sin bas vid Sven Lovén centrum för marina vetenskaper, som är samlingsnamnet för Göteborgs universitets marina forskningsstationer i Kristineberg utanför Lysekil och på Tjärnö utanför Strömstad.

I en vetenskaplig artikel beskriver Mattias Obst och hans kollegor vid Lovéncentret i Kristineberg en helt ny bakterieart. Bakterien, en så kallad endosymbiontiskt prokaryot, lever i tarmsystemet i den bottenlevande masken Xenoturbella – som i sin tur även den är unik för Gullmarsfjorden.

Som alla andra upptäckare får Mattias Obst och hans kollegor äran att döpa den nya bakterien:
–Som en uppskattning för Lovén-centret och dess betydelse som bas för den marinbiologiska forskningen har vi bestämt att arten ska heta Endoxenoturbella lovénii, säger Mattias Obst

Bakteriens värddjur Xenoturbella är stor som en tumnagel och har en unik kroppsdesign: den saknar både hjärna, fortplantnings- och känselorgan. Den unika Xenoturbellan är ovärderlig för studier av den marina djurvärldens tidigaste evolution, och masken har sedan den upptäcktes lockat forskare från hela världen till Sven Lovén centrum för marina vetenskaper i Kristineberg.

Fyndet av den nya “Lovén-bakterien” publiceras i ansedda vetenskapliga tidskriften Applied and Environmental Microbiology den 15 april, och får då äran att pryda tidskriftens omslag.

Bildtext överst: Den nyupptäckta bakteriearten.
Bildtext under: Den nyfunna bakteriens värddjur Xenoturbellan är unik för Gullmarsfjorden.

Kontaktinformation
Kontakt
Mattias Obst, Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet
0317863662
0738 475003
matthias.obst@zool.gu.se

Fotnot: prefixet endo betyder i sammanhanget “invärtes” eller “invändig”

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera