Tema

Kommunikation på kollisionskurs

Kommunikationen mellan börsföretagen och finansmarknaden fungerar dåligt när det gäller t ex kompetens, kundrelationer eller miljöfrågor, som alla är exempel på icke-materiella resurser. Det visar en färsk studie från Mälardalens högskola. Anledningen är att båda sidor har svårt att förstå varandra på grund av att de blir systemblinda. Men storytelling kan vara lösningen.

Företagen vill visa att frågor som rör icke-materiella resurser är centrala för dem på längre sikt vad gäller framgång och tillväxt. Men aktörerna på finansmarknaden har svårt att ta till sig och sätta värde på den omfattande informationen om dessa resurser som företagen ger ifrån sig.

I en rapport från Mälardalens högskola med namnet ”Två sidor av samma mynt” visar forskarna att skillnader i de sociala kulturerna gör att informationen tolkas på olika sätt och därför skapar kommunikationsproblem.

– Vår studie visar att både informationsbranschen och finansmarknaden har svårt att förstå varandras system när helheten blir svåröverskådlig, säger Ulf Johanson, professor i företagsekonomi vid Mälardalens högskola och en av författarna till rapporten.

I rapporten beskriver de tre författarna Johan Henningsson, Ulf Johanson och Roland Almqvist hur aktörerna på finansmarknaden tänker och fattar beslut samt varför det är så svårt att kommunicera om icke-materiella resurser. Studien genomfördes via fokusgruppsintervjuer med dels fondförvaltare, dels informationsdirektörer i olika börsföretag.

Det går inte att påtvinga den andra parten sin egen tolkning men studien visar att det finns några saker företagen kan göra för att minska skillnaderna i tolkningen. Finansmarknaden skapar bilder, en ”story” kring varje företag. I den bilden samlas tidigare uppfattningar och erfarenheter av företaget tillsammans med det uppbyggda förtroendet som finns. Om bilden av ett företag är bra, behöver ett ekonomiskt bakslag inte nödvändigtvis betyda att finansmarknaden drar sig för att investera.

Företag kan dra nytta av denna ”story” och informera genom så kallad ”storytelling”. Storytelling handlar om att skapa en bild av företaget som bygger på något som folk vet, känner till eller tror sig veta. Företagen kan använda sig av denna metod för att reflektera och väva samman kopplingar mellan exempelvis personal, kompetens och hållbar utveckling till företagets lönsamhet.

– Även om det inte går att översätta alla dessa berättelser i termer av kassaflöden, så kan resonemangen vara tillräckligt övertygande och förtroendeingivande så att finansmarknadens intresse åtminstone ökar, menar Johan Henningsson.

Rapporten ”Två sidor av samma mynt” är ett led i en samhällsrelevant internationell forskning, delvis pådriven av olika regeringar och mellanstatliga organisationer avseende redovisning, styrning och kommunikation av icke-materiella resurser.

Kontaktinformation
För mer information kontakta gärna;
Ulf Johanson, professor i företagsekonomi
Mälardalens högskola
ulf.johanson@mdh.se
021-101429

Johan Henningsson, ekonomie doktor
Mälardalens Högskola
johan.henningsson@sek.se
070-3558417

Kommunikation på kollisionskurs

 lästid ~ 2 min