Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 april 2010

Språkstörning hos barn kan bero på epileptisk hjärnaktivitet

Epileptisk aktivitet i hjärnan kan störa språkutvecklingen hos barn. EEG-undersökningar bör därför göras oftare på barn med svår språkstörning för att lättare kunna upptäcka de barn som behöver stöd. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

I avhandlingen undersöktes 60 barn i varierande åldrar, varav en grupp med barn som har språkstörning, exempelvis barn med långsam språkutveckling, som har svårt att utrycka sig eller har ett bristande ordförråd. I den andra gruppen ingick barn som har epilepsi och den tredje gruppen bestod av barn som har språkstörning med epileptisk aktivitet i hjärnan, ibland utan epileptiska anfall. Studien genomfördes i samarbete mellan logoped, barnneurolog och neuropsykolog på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.

– Vi granskade tidigare undersökningar som var gjorda på barn med kvarstående tal- och språksvårigheter vid skolstart och där kunde vi se att barnen även hade andra bakomliggande svårigheter, säger Gunilla Rejnö-Habte Selassie, logoped och forskare på sektionen för klinisk neurovetenskap.

I studien framkom att epilepsi och någon form av epileptisk hjärnaktivitet var vanligare hos dessa barn i jämförelse med barn i allmänhet.  Forskarna ville då undersöka om den epileptiska hjärnaktiviteten var orsaken till barnens språkstörning eller om de andra faktorerna påverkade deras språkutveckling.

– Därför studerade vi också tal- och språkförmåga hos förskolebarn med olika former av epilepsi.

Vi fann att dessa barn hade vissa språkproblem. De hade svårt att uttrycka sig men hade en god språkförståelse, säger Gunilla Rejnö-Habte Selassie.
De största svårigheterna fanns hos barnen med epileptisk hjärnaktivitet i de områden i vänster hjärnhalva som styr vår språkförmåga.

Nästa steg var att undersöka barn som både hade tal- och språksvårigheter och epileptisk hjärnaktivitet i sömnen.

– Vi fann att över hälften av barnen i skolåldern och i ung vuxen ålder fortfarande hade språkliga svårigheter av olika grad, men några hade normalt språk. Ingen skillnad fanns mellan barnen med långsam språkutveckling och de som tappat språket helt, säger Gunilla Rejnö-Habte Selassie.

Hon drar slutsatsen att fler barn med språkstörning bör undersökas med EEG för att få en förklaring till de bakomliggande mekanismerna, och så att rätt vård och behandling kan ges. Gunilla Rejnö-Habte Selassie konstaterar att i vissa fall kan även medicinsk behandling övervägas för att bryta den epileptiska aktiviteten i hjärnan och på så sätt mildra effekterna på barnens språkutveckling.
– Förhoppningsvis kan våra forskningsresultat leda till ett nytt sätt att se på olika diagnoser med språkstörning och epileptisk hjärnaktivitet. Framför allt behövs en helt ny diagnos för barn med långsam språkutveckling och epileptisk hjärnaktivitet.

FAKTA EPILEPSI
Epilepsi yttrar sig i anfall med eller utan påverkan av medvetandet och med eller utan samtidiga kramper. Anfallen beror på övergående störningar i hjärnans elektriska nervimpulser som kan registreras med ett elektroencefalogram, EEG.  Omkring en halv procent av alla barn uppskattas ha en tendens att få upprepade epileptiska anfall. Orsaker till epilepsi kan vara tillfälliga eller permanenta skador i hjärnan, men orsaken kan inte alltid fastställas. Det finns läkemedel som lindrar symtomen.  

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap, enheten för logopedi.

Avhandlingens titel: Speech and language dysfunction in childhood epilepsy and epileptiform EEG activity.

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Gunilla Rejnö-Habte Selassie, leg. logoped, PhD, telefon 031-786 68 89, mobil: 073-646 58 85, e-post: gunilla.rejno-habte-selassie@vgregion.se

Handledare:
Universitetslektor Margareta Jennische, telefon: 018-471 47 47
Docent Mårten Kyllerman, telefon: 031-343 47 24, e:post, marten.kyllerman@pediat.gu.se
Docent Lena Hartelius, telefon: 031- 786 68 84 e:post, Lena.Hartelius@neuro.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera