Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 april 2010

Ny behandlingsmetod i sikte inom hjärtkirurgi

En patientstudie genomförd i samarbete mellan Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset visar att ett ämne i blodet, fibrinogen, har stor betydelse för blodets levringsförmåga i samband med hjärtoperationer. Om patienterna dessutom får en dos av fibrinogen innan ingreppet minskar blödningsrisken under och efter operationen. Resultaten skulle kunna öppna upp för en helt ny behandlingsmetod inom hjärtkirurgi

Varje år genomgår drygt 7 000 svenskar en öppen hjärtoperation, oftast en så kallad bypass-operation eller byte av en hjärtklaff. Det är ett stort ingrepp och under själva operationen stannas hjärtat och lungorna av med hjälp av en hjärt-lungmaskin som håller cirkulationen i gång.
-Men användandet av hjärt-lungmaskinen innebär negativa effekter på blodets levringsförmåga och kvarstår under de första timmarna efter operationen. Det finns därför en risk för blödning hos patienterna. Varför vissa patienter drabbas värre än andra, vet vi inte säkert men flera faktorer kan spela in, säger doktoranden och läkaren Martin Karlsson på Sahlgrenska akademin och författare till avhandlingen.

Fibrinogen är ett av blodets viktigaste koagulationsproteiner och i avhandlingen visas att mängden fibrinogen i blodet är viktigare än vad man tidigare trott för blodets förmåga att koagulera efter en hjärtoperation.
-Vi fann att mängden fibrinogen i blodet hos patienter som ska genomgå en bypass-operation har ett direkt samband med hur mycket patienten blöder efteråt och också samband med behovet av blodtransfusioner efter operationen. Patienter med lägre nivåer av fibrinogen i blodet innan operationen blöder i regel mer, även om de har nivåer som tidigare uppfattats som normala och tillräckliga, säger Martin Karlsson.

I en delstudie fick bypasspatienter med låga nivåer av eget fibrinogen i blodet förbehandling med fibrinogenkoncentrat före operationen. Hos dessa patienter minskade blödningar och transfusionsbehov under och efter operationen jämfört med en kontrollgrupp, utan några tecken på biverkningar.
–Liknande behandling har inte tidigare prövats på patienter och studien är en så kallad pilotstudie, med ett litet antal patienter. Därför är det för tidigt att dra några säkra slutsatser men resultaten är lovande och större studier har redan påbörjats, säger Martin Karlsson.

Hans förhoppning är att om resultatet från pilotstudien kan bekräftas så skulle fibrinogenkoncentrat kunna användas som ett förebyggande läkemedel för de patienter som ska genomgå ett kirurgiskt ingrepp och där det finns stor risk för blödningar. Det skulle innebära en ny behandlingsmöjlighet för det stora antal patienter som hjärtopereras varje år, men är också en möjlighet vid andra kirurgiska ingrepp.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin avdelningen för molekylär och klinisk medicin
Avhandlingens titel: Fibrinogen and bleeding in cardiac surgery: Clinical studies in coronary artery bypass patients

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Martin Karlsson, Leg läkare och doktorand vid Sahlgrenska akademin, telefon 0709-51 26 18

Handledare
Anders Jeppsson, Professor vid Sahlgrenska akademin och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, telefon 0736-60 17 87, e:post anders.jeppsson@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera