Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 april 2010

Ett av sju barn misshandlas i hemmet

Ett av sju barn har utsatts för våld av föräldrar eller vårdnadshavare. Mer än hälften av dem som upplevt våld mellan de vuxna i familjen har själva blivit slagna, visar en stor studie från Linköpings universitet och Landstinget Sörmland.

– Att sambandet mellan kvinnomisshandel och barnmisshandel var så tydligt var en överraskning, säger Eva-Maria Annerbäck, psykoterapeut och doktorand i barn- och ungdomspsykiatri.

Studien som är den hittills största i Sverige om förekomsten av fysiskt våld mot barn publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Acta Paediatrica.

8 494 skolelever mellan 13 och 18 år gamla bosatta i Sörmlands län svarade på en omfattande enkät om sina personliga erfarenheter. Länet med 267 500 invånare (2008) är jämförbart med Sverige som helhet när det gäller sociala förhållanden och befolkningens sammansättning.

Resultaten visar att 15 procent av barnen, ett av sju, hade utsatts för våld av föräldrar eller vårdnadshavare. Förövaren var för det mesta en biologisk förälder, lika ofta en man som en kvinna. Men i de familjer där våld förekom även mellan de vuxna var det oftare en man – pappan eller mammans partner – som slagit barnen vid upprepade tillfällen.

Barnen fick också svara på frågor om familjeförhållanden som är kända som riskfaktorer för våld. Det visade sig att barn som misshandlats upprepade gånger kom från miljöer med flera riskfaktorer. De vars föräldrar var arbetslösa eller sjukskrivna var extra utsatta liksom de som led av en kronisk sjukdom eller vars föräldrar var födda utomlands.

– Denna studie i likhet med annan forskning på området visar att det ofta är barn från ekonomiskt utsatta familjer som drabbas av våld och pekar därigenom på vad ”barnfattigdom” kan leda till, säger Eva-Maria Annerbäck.

Trots att det sedan drygt 30 år är straffbart att slå barn – Sverige var först i världen med en sådan lag – är det få fall som dras inför rätta. Bara 7 procent av de drabbade barnen i studien hade berättat om misshandeln för någon myndighetsperson. 3 procent hade vänt sig till BRIS eller någon annan ideell organisation.

Men även om ett fall blir polisanmält leder det sällan till åtal. Enligt en studie i Linköping som Eva-Maria Annerbäck publicerade 2007 ledde endast 13 procent av anmälningarna till åtal och fällande dom.

– Det är en utmaning att utveckla metoder för bedömning och ingripande av rättsväsende, socialtjänst och sjukvård som direkt riktar in sig på våldet och dess bakomliggande orsaker. Jag hoppas att vår studie får inflytande över utformningen av sådana insatser, säger Eva-Maria Annerbäck.

Artikel: Prevalence and characteristics of child physical abuse in Sweden – findings from a population-based youth survey av E-M Annerbäck, G Wingren, CG Svedin och PA Gustafsson, Acta Paediatrica online mars 2010.

Kontaktinformation
Kontakt:
Eva-Maria Annerbäck, 0708-971132, eva-maria.annerback@allt2.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera