Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 mars 2010

CERN sätter nytt rekord och startar jakten på ny fysik

Klockan 13.02 tisdagen den 30 mars producerade CERN:s nya accelerator LHC (Large Hadron Collider) de första kollisionerna mellan protoner vid den nya rekordenergin 7 TeV. Därmed har startskottet gått för en lång datatagninsperiod som kommer att sträcka sig långt in i 2011 med ett kortare uppehåll kring årsskiftet 2010/2011.

– Vi har stora förhoppningar på att ATLAS-experimentet ska kunna hjälpa oss att förstå några av de mest spännande öppna frågorna inom dagens fysik. Bland annat hoppas vi att resultaten från ATLAS ska ge oss en förklaring till hur materien får massa, och kanske också få en första glimt av vad den ”mörka materia” som är den materieform som dominerar i universum verkligen består av, säger professor Sten Hellman, en av de forskare vid Stockholms universitet som arbetat med att förbereda experimentet i mer än femton år.

Från Stockholms universitet deltar forskare från avdelningarna för elementarpartikelfysik och fysikalisk systemfysik i ATLAS. Sammanlagt är ett tiotal seniora fysiker och åtta doktorander engagerade i ATLAS-experimentet. Gruppen från Stockholms universitet har bidragit till konstruktionen och intrimningen av detektorn. Analys av data från experimentet kommer att utgöra den viktigaste delen av forskningsprogrammet många år framöver.

– Det är oerhört spännande att äntligen få komma igång med kollisioner och få riktiga data att analysera. Har jag lite tur, så ligger det nya upptäckter och väntar inom det område där jag har förberett analys. I så fall kan upptäckter av helt nya fenomen bli en del i min doktorsavhandling, vilket vore roligt, säger Maja Tylmad, doktorand i elementarpartikelfysik.

ATLAS-experimentet vid LHC är det största fysikexperimentet någonsin. Ungefär 2900 fysiker (varav cirka 700 studenter) representerande mer än 172 universitet och forskningslaboratorier i 37 länder har tillsammans konstruerat en detektor som är 45 meter lång, 25 meter i diameter och väger över 7000 ton.

LHC, the Large Hadron Collider, är världens mest kraftfulla accelerator. I den acceleras två strålar med protoner i motsatta riktningar. Vid fyra experimentstationer kolliderar dessa strålar med varandra med den sammanlagda energin 7 TeV. I dessa kollisioner omvandlas rörelseenergin i protonerna till ny materia, dessa partiklar studeras i de experiment (ATLAS, CMS, Alice och LHCb) som omger de fyra kollisionspunkterna.

CERN är den europeiska organisationen för elementarpartikelfysik belägen utanför Genève, Schweiz. Idag har organisationen 20 medlemsländer, Sverige var ett av de 12 länder som 1954 grundade organisationen.

Kontaktinformation
Kontaktinformation: Sten Hellman, professor vid Fysikum, Stockholms universitet, tfn 08 5537 8667, mobil 0703 78 44 79, e-post sten@fysik.su.se

Mer information:
ATLAS hemsida http://atlas.ch/ (engelskspråkig) innehåller en mängd bakgrundsmaterial, inklusive bilder och animationer som fritt kan användas, om både experimentet och den fysik som är i fokus vid LHC.

CERNs sida för utåtriktad information cern.ch innehåller också en stor mängd information om CERN, elementarpartikelfysik och LHC. Här kommer också att finnas ständigt uppdaterad information om hur arbetet med att sätta igång LHC går.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera