Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 mars 2010

Hur kommunicerades mode förr i tiden?

Hur färdades modebegrepp över språkliga, sociala och geografiska gränser i det tidigmoderna Europa? Genom vilka mekanismer har idéer om mode kommunicerats? Hur kan modets innovationer i det förflutna prägla dagens kreativa lösningar och politiska beslut? Dessa frågor kommer att studeras i ett nytt modevetenskapligt forskningsprojekt vid Stockholms universitet.

Peter McNeil, professor i modevetenskap vid Stockholms universitet, har tillsammans med fem andra europeiska forskare och den brittiska projektledaren professor Evelyn Welch, tilldelats 985 000 euro till ett treårigt samarbetsprojekt ”Fashioning the Early Modern: Innovation and Creativity in Europe, 1500-1800”.

Projektet som helhet studerar danskt, svenskt, franskt, italienskt, brittiskt och spanskt mode och överbryggar därigenom en sedvanlig uppdelning mellan norra och södra Europa. Forskare med språklig, teknisk och museologisk inriktning undersöker skilda aspekter av modets rörlighet över tid och rum och kommer att behandla frågor om hur kreativitet exploaterats och spridits.

– Detta projekt rör sig bortom vanliga modeller för spridning av modeidéer, som till exempel föreställningen att moderiktig dräkt alltid uppstår i ett modecentrum, vanligen identifierat som Frankrike, berättar Peter McNeil.

Östersjöns handelsvägar har tidigare förbisetts inom denna forskning, men projektet tar fram ny kunskap om saluförande och främjande av moderiktiga varor i Skandinavien.

– Vi kommer att undersöka hur migration, vare sig frivillig eller påtvingad, påverkat spridningen av nya former av mode. Vi länkar samman rättslig, ekonomisk och kulturell historia för att ta reda på hur patentlagstiftning, som utvecklades i Europa under denna period, förstärkte eller hindrade distribution av nya produkter, berättar Peter McNeil.

Inom projektet medverkar experter från disciplinerna modevetenskap, socialhistoria, ekonomisk och juridisk historia samt konsthistoria tillsammans med museiintendenter, kuratorer och konservatorer.

Peter McNeil kommer att leda den svenska delen av projektet: ”Print Culture and Fashion Products”. Patrik Steorn, post-doktor forskare vid Centrum för modevetenskap, kommer i sin forskning att följa spridningen i Sverige av europeiska fashionabla idéer via exempelvis modekarikatyrer, lösa tryck som kistebrev, prislistor och andra merkantila och periodiska publikationer. Införandet av moderiktiga varor och deras terminologi kommer också att spåras för att berätta historien om mode i det tidigmoderna Sverige.

Forskningsresultaten kommer att bidra till en omtolkning av de europeiska tidigmoderna hoven via en stor utställning vid Victoria & Albert Museum, London.

Projektet är ett av nio projekt (av totalt 59 ansökningar) som tilldelats medel inom ramen för HERA (Humanities in the European Research Area):s program ”Humanities as a Source of Creativity and Innovation”. Vetenskapsrådet medverkar i programmet HERA, som är ett samarbete mellan 15 forskningsråd i Europa och ESF, European Science Foundation.

Kontaktinformation
Ytterligare information
Peter McNeil, professor i modevetenskap, tfn 08-16 3470, mobil +61 402 161 524, e-post peter@fashion.su.se

Patrik Steorn, Centrum för modevetenskap, mobil 0709-79 79 54, e-post patrik@fashion.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera