Artikel från Jönköping University
22 mars 2010

Äldre har rätt till inflytande, men bara om det passar med rutinerna

Valfrihet, inflytande och värdighet är slagord i den politiska debatten om äldreomsorgen. Samtidigt visar en ny avhandling att äldre som bor på äldreboende har mycket små möjligheter att bestämma över sin vardag. Många får inte bestämma när de ska gå och lägga sig, vilka dagar de ska duscha, vilka kläder de ska ha på sig eller om de vill ha sovmorgon.

Tove Harnetts avhandling baseras bland annat på intervjuer med omsorgspersonalen och observationer från äldreboenden. Avhandlingen visar på outtalade normer som i påverkar personalens agerande gentemot de äldre. Situationen kan te sig motsägelsefull. Å ena sidan menar personalen att det är viktigt att äldre ska få utöva inflytande, å andra sidan rättfärdigar de handlingar när de tvingar äldre personer att gå och lägga sig trots att de vill sitta uppe och titta på ”allsång på Skansen”. När personalen pratar om äldres rätt till inflytande, tycks det bara gälla så länge inflytandet inte krockar med institutionens rutiner. Harnett undersökte bland annat vilket inflytande äldre hade över sina läggtider och ställde frågan om äldre fick bestämma när de skall gå och lägga sig:

– På nåt sätt lyckas vi. Vi lämnar aldrig någon till natten. För de mesta vill de gå och lägga sig själva. De har inte sån vana att umgås, sade en undersköterska som intervjuades i studien.

Personalens normer om hur man ”lyckas” och deras normer för vad som är viktigt respektive oviktigt är viktiga fynd i avhandlingen. Huvudpoängen är således inte att visa på ett glapp mellan policy och praktik, utan snarare att visa hur detta glapp kan förstås. I tidigare forskning lyfts ofta begränsad personaltäthet fram som förklaring till brister i äldreomsorgen. Harnetts studie visar dock att mer personal inte behöver vara en universallösning i äldreomsorgen:

– Jag tror absolut att det behövs mer personal, men inte att det löser alla problem. Om man ökar antal personal, men fortsätter ha normer om att man ”lyckas” när man lagt alla äldre vid ett visst klockslag, är det inte säkert att äldres inflytande ökar, menar Tove Harnett.

Avhandlingen har titeln ”The Trivial Matters – Everyday power in Swedish elder care” och består av fyra delprojekt som publicerats i internationella akademiska tidskrifter. Tove Harnett försvarar sin avhandling fredagen 26 mars, vid Hälsohögskolan i Jönköping.

————-
Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Hälsohögskolan är en av de ledande utbildarna i Sverige inom hälsa, vård och socialt arbete. Forskningen är fokuserad kring de tre forskningsmiljöerna Åldrande – livsvillkor och hälsa, Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap samt CHILD. Hälsohögskolan har cirka 2 000 registrerade studenter, cirka 160 anställda och omsätter 165 mnkr.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Tove Harnett, tel: 036-101328, mobil 073-4098727

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera