Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 mars 2010

Kroppens egna molekyler påverkar förloppet vid urinvägsinfektion

Det kan bli för mycket av det goda även av immunceller. När neutrofiler, vita blodkroppar som har till uppgift att ta bort invaderande mikroorganismer, blir för många kan de även skada den egna närliggande vävnaden. Susanne Säve har i sin forskning kommit fram till att tillströmning av neutrofiler till infekterad vävnad påverkas av molekylerna ATP och adenosin.

Susanne Säve har studerat urinvägsinfektioner, som är en av de allra vanligaste bakteriella infektioner som kan drabba människan. Man räknar med att ungefär hälften av alla kvinnor någon gång under livet drabbas av sjukdomen och många får också återkommande infektioner. I de allra flesta fall är det sjukdomsalstrande (uropatogena) Escherichia coli (UPEC) som orsakar infektioner i urinvägarna. UPEC-infekterade celler i urinvägarnas slemhinna producerar olika inflammatoriska molekyler som i sin tur aktiverar immunceller, framför allt neutrofiler, som om de blir för många under för lång tid, kan skada den egna närliggande vävnaden.

Molekylen ATP kan frisättas från celler som utsätts för stress, till exempel vid inflammation och vävnadsskada och kan därefter omvandlas till adenosin som visat sig vara en kraftfull inflammationshämmande faktor i många vävnader. Susanne Säve har i sin avhandling undersökt om ATP och adenosin är involverat i det inflammatoriska svaret vid urinvägsinfektion. Det visade sig att ATP kan frisättas från cellerna i urinvägarna och inledningsvis stimulera inflammation, vilket är viktigt för att aktivera vita blodkroppar och bli av med invaderande bakterier. Adenosin som bildas senare i den inflammatoriska processen tycks däremot ha en inflammationshämmande effekt genom att minska tillströmningen av vita blodkroppar.

Forskningen har ökat kunskapen om inflammationsförloppet vid urinvägsinfektion och sådan kunskap är viktig för att i framtiden finna nya behandlingsmetoder mot urinvägsinfektion. Redan nu är nästan en femtedel av alla UPEC-stammar resistenta mot antibiotika.

Susanne Säve är uppvuxen i Källa på norra Öland och har blivit Öland trogen genom att senare bosätta sig i Färjestaden med sin familj. Sin grundutbildning gjorde hon på biomedicinska programmet vid Högskolan i Kalmar.

Susanne Säves avhandling heter ATP and adenosine in experimental urinary tract infection.

Kontaktinformation
För vidare upplysningar
Susanne Säve, 0480-44 61 84, 070-962 32 40, susanne.save@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera