Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 mars 2010

Evolutionen snabbare än Darwin trodde

Evolutionen kan gå mycket snabbare än vad man länge har trott. Det visar Magnus Karlsson, doktorand vid Linnéuniversitetet i Kalmar i sin avhandling, som handlar om genernas och miljöns inverkan på torngräshoppors färgmönster.

Att mätbara evolutionära förändringar sker långsamt och ofta tar 100- tals generationer har varit den härskande uppfattningen bland evolutionsbiologerna sedan Darwin publicerade Om arternas uppkomst 1859. Denna uppfattning kan nu vara på väg att förändras.

Torngräshoppor förekommer i många olika färgvarianter och i många miljötyper. Genom en serie experiment och undersökningar i naturen har Magnus Karlsson upptäckt att fördelningen mellan torngräshoppornas olika färgvarianter skiljer sig mellan olika miljöer. I nyligen brända områden är en mycket hög andel av gräshopporna svarta. I icke eldhärjade områden är däremot den svarta färgvarianten ovanlig. Dessutom förändras andelen svarta gräshoppor mycket fort mellan generationer i de brända områdena medan andelen i icke brända områden förblir oförändrad under samma tidsperiod. Magnus Karlsson presenterar data som visar att torngräshoppornas färg förändras genom naturligt urval. Han tror att det i första hand är fåglar och andra djur som jagar med synens hjälp som är orsaken till förändringarna. De svarta gräshopporna syns helt enkelt sämre på det brända underlaget och därför överlever de i högre utsträckning. Men allt eftersom miljön förändras och blir mer komplex minskar fördelen med att vara mörk och andra färgvarianter kan återigen öka i antal.

Magnus Karlsson har genom sina experiment även visat att färgmönstret hos torngräshoppan är genetiskt betingat och ärvs från föräldrar till avkomma. Däremot påverkar inte olika miljöfaktorer som till exempel trängsel eller underlaget gräshopporna växer upp på gräshoppornas färgmönster. Det finns med andra ord inga tecken på att gräshopporna själva kan förändra sin färg beroende på i vilken miljö de befinner sig. Därför måste de stora skillnaderna som finns mellan brända och icke brända miljöer bero på ovanligt snabba evolutionära förändringar.

Men inte nog med att evolutionen ibland går fort, det finns dessutom stora fördelar med variation. I grupper som består av många olika färgvarianter är överlevnaden högre än i grupper med ett lägre antal färgvarianter. Det betyder helt enkelt att variabla grupper kan ha lättare att anpassa sig till miljöförändringar och att de är mer produktiva.

Den praktiska betydelsen av Magnus Karlssons upptäckter är bred och lika varierande som hans gräshoppor. Han tror att man kan använda de nya kunskaperna när man planerar bevarandeprojekt för hotade arter och för att öka produktionen inom jordbruket.

– Men det viktigaste med avhandlingen är att jag visat att evolutionen ibland går otroligt fort. Det är en jättegrej, säger Magnus Karlsson.

Magnus Karlsson är uppvuxen i Örnsköldsvik, har en magisterexamen i evolutionsbiologi från Uppsala universitet.

Hans avhandling heter Evolution in changing environments revealed by fire melanism in pygmy grasshoppers.

Kontaktinformation
Kontakt: Magnus Karlsson, 0480-446219, 073-5626014 eller magnus.h.karlsson@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera