Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 mars 2010

EU-projekt för att behålla den äldre arbetskraften

De har bättre hälsa än någonsin och är kompetenta. Ändå slutar de att jobba i förtid. I ett nystartat EU-projekt där Göteborgs universitet är en av aktörerna utreds hur kunskapen hos den äldre arbetskraften bättre kan tas tillvara och behållas i både företag och organisationer.

—  För att hålla uppe välfärden måste försörjningskvoten hållas uppe. Fler måste arbeta i relation till dem som inte gör det, säger Roland Kadefors, docent och forskare vid institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och svensk delprojektledare i projektet Best Agers.
Målet för projektet är att hitta de goda exemplen för hur kompetensen hos den äldre arbetskraften – äldre än 55 år – bäst förs vidare.

19 organisationer från åtta länder runt Östersjön deltar i EU-projektet Best Agers inom det så kallade Östersjöprogrammet.

Bakgrunden är EU:s allt äldre befolkning. Ålderssammansättningen har av EU utpekats som en av gemenskapens fyra stora utmaningar. Kombinationen utslagning av äldre arbetskraft plus tilltagande brist på värdefull kompetens är en trend i hela Europa och den utvecklingen tenderar att öka just på grund av befolkningens ålderssammansättning.

— Övergripande strategiska arbetsmarknadspolitiska mål för EU säger att fler måste arbeta i relation till dem som inte gör det, och göra det i fler år än idag för att ekonomin ska gå ihop, säger Roland Kadefors som sedan många år forskar på frågorna om ett uthålligt arbetsliv och hindren för ett förlängt arbetsliv.

Det treåriga Best Agersprojektet har en budget på 44 Mkr och startade officiellt vid ett kick-off-möte i Riga i mitten av februari 2010. Inom projektet handlar en del om att hitta och sprida fungerande metoder i de åtta länderna för att behålla den äldre arbetskraften.
Institutionen för arbetsvetenskap ansvarar för ett av forskningspaketen inom Best Agers. Det handlar om att i de berörda länderna klarlägga vad som i respektive land är hindren för att stanna kvar i eller återinträda i arbetslivet efter 55 års ålder.

— Det kan handla om hinder i form av lagar/förordningar, hälsa, kompetens eller attityder, säger Roland Kadefors.

Särskilt små och medelstora företag är känsliga när det gäller frågan om nyckelkompetenser som riskerar att tappas. Idag finns inga riktigt bra system som tar till vara eller överför kompetens internt på arbetsplatserna, som mentorsprogram.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Roland Kadefors, institutionen för arbetsvetenskap, roland.kadefors@av.gu.se, 031-786 32 24, 0706-233534.
Anders Östebo, projektkoordinator, anders.ostebo@av.gu.se, 031-786 6551, 0706-434960

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera