Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 mars 2010

Diskprotes kan vara bättre än steloperation

När en disk i ryggraden försämrats och orsakat svåra smärtor kan operation bli nödvändig. Den traditionella metoden är steloperation. Men resultaten kan bli bättre om man i stället ersätter den dåliga disken med en protes, visar en avhandling vid Linköpings universitet.

Åtta av tio i västvärlden drabbas någon gång under livstiden av svåra ryggbesvär. Orsaken är ofta en åldersförändring i en eller flera av de diskar som ligger mellan ryggkotorna. Denna så kallade diskdegeneration kan starta redan i 20-årsåldern. Hos vissa märks den inte alls, hos andra orsakar den en typisk mekanisk smärta som varierar med kroppsläge och belastning.

Svante Berg, ortopedkirurg vid Stockholm Spine Center, arbetar med en långsiktig studie där utfallet av de två operationsmetoderna jämförs. De första resultaten som han nu lägger fram i sin doktorsavhandling visar att alternativet med diskprotes i alla avseenden är minst lika bra som steloperation. En större andel av patienterna som fått den behandlingen blir helt fria från sin ryggsmärta, jämfört med dem som stelopererats.

152 patienter med ryggsmärta från en eller två nivåer i nedre ländryggen deltog i studien. Hälften opererades med den traditionella metoden, hälften med diskprotes. Alla fick besvara enkäter före och efter ingreppet, om smärta, livskvalitet, sexuella funktioner med mera. Rörligheten i ländryggen studerades med röntgen. Dessutom genomfördes en hälsoekonomisk studie.

Ett år efter operation var patienterna i båda grupperna påtagligt bättre, men i de flesta avseenden med ett plus för dem som fått diskprotes. Efter två år hade den skillnaden försvunnit frånsett att protespatienterna hade något mindre ont i ryggen. 30 procent i den gruppen var helt smärtfria mot bara 15 procent av dem som stelopererats. De som fått diskprotes började arbeta i genomsnitt drygt två månader tidigare och sjukhuskostnaderna för dem var lägre.

Diskprotesen har använts i större omfattning i ett tiotal år, men effekten har hittills varit i det närmaste outforskad. Tanken är att metoden ska ge bättre resultat på lång sikt genom att rörligheten i ryggraden bevaras samtidigt som belastningen på andra delar av ryggraden inte ökar, som är fallet vid steloperation.

Svante Berg går nu vidare med en uppföljning av patienterna fem och tio år efter operationen.


Avhandlingen läggs fram fredag 26 mars kl 13:00 vid Löwenströmska sjukhuset, Upplands Väsby.

Kontaktinformation
Kontakt:
Svante Berg 0707-282040, svante.berg@spinecenter.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera