Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 mars 2010

God arbetsmarknad för miljövetare

Över 80 procent av Göteborgs universitets miljövetarstudenter får jobb efter avslutad utbildning. Det visar en enkät bland de senaste 15 årens miljövetarstudenter.

För att utvärdera arbetsmarknaden och kartlägga vilka arbetsplatser som attraherar miljövetarstudenter har Göteborgs universitet genomfört en enkät bland studenter som läst miljövetenskap mellan åren 1994 och 2009. Enkäten, som besvarades av 438 personer vilket motsvarar en svarsfrekvens på 60 procent, visar att arbetsmarknaden för miljövetare är ljus.

60 procent av studenterna uppgav att de hade arbete inom sex månader efter avslutade studier, medan 83 procent av studenterna idag hade en fast- eller visstidsanställning inom
utbildningsområdet. Bara tre procent var arbetslösa. Det är ett betydligt bättre sysselsättningsläge jämfört med 2004, då samma undersökning redovisade 11 procent arbetssökande.

Bland de studenter som avslutat den yrkesinriktade utbildningen mot Miljö- och hälsoskydd arbetar drygt hälften idag som miljö- och hälsoskyddsinspektörer, medan 19 procent arbetar inom den privata sektorn. Bland de som läst det bredare miljövetarprogrammet arbetar 44 procent idag inom den privata sektorn.

Undersökningen visar att arbetsmarknaden för miljövetare är bred med stor variation på arbetsuppgifter och att majoriteten av de som tagit examen idag arbetar med att hantera miljöfrågor. Av undersökningen framgår också att de flesta studenter varit nöjda med sina studier och att programmet motsvarar de förväntningar man hade då man började läsa.

Kontaktinformation
Kontakt:
Johan Höjesjö, utbildningsansvarig
miljövetarprogrammet, Göteborgs universitet
031-786 3636
0709-507844

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera