Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 mars 2010

Känsloladdat teaterspel lindrar fibromyalgipatienters smärta

I ett unikt svenskt forskningsprojekt inom kulturhälsa, med deltagande av skådespelare från Dramaten, visar forskare vid Uppsala universitet att fibromyalgipatienters smärta lindrades av att få spela teater med starka känslouttryck. Studien publiceras i den amerikanska vetenskapliga tidskriften The Arts in Psychotherapy.

– Detta är otroligt spännande med mätbara resultat efter denna typ av behandling, säger Eva Bojner Horwitz, forskare i socialmedicin vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap och ansvarig för studien.

I ett unikt samarbete mellan smärtforskare och de professionella skådespelarna Marie Göranzon och Jan Malmsjö har patienter med fibromyalgi och stressrelaterad smärta tränats i att med hjälp av kropps- och röstuttryck få spela ut starkt laddade texter på en teaterscen. De har därefter fått tolka sina känslouttryck från videofilm och gjort en uppskattning av både hälsa och smärta. Patienterna har dessutom tillsammans fått se en teaterpjäs med starka känslomässiga uttryck och gjort motsvarande bedömning av sin hälsa.

Resultaten visar genom videotolkning att laddningen på patienternas känslomässiga uttryck ökar signifikant när patienten får spela mot en skådespelare, jämfört med att om de spelat ut texten utan skådespelare. Efter tre månaders teaterspel hade patienternas smärta minskat medan deras självupplevda hälsa ökat.

– Vi fann också en korrelation mellan starka känslouttryck och minskad smärta, ett samband som fanns kvar även vid uppföljningen tre månader efter avslutad behandling.

I artikeln diskuteras denna korsbefruktning mellan kultur/uttryckande konstarter och hälsa och som framhålls som en mycket outnyttjad resurs inom dagens smärtbehandling. Forskarna menar att uttryckande konst, särskilt att uttrycka sig känslomässigt med hjälp av en skådespelare, kan användas i terapeutiskt syfte även vid andra smärttillstånd.

– Förhoppningsvis kan studien bidra till fler samarbetsformer mellan skådespelare och konstnärliga terapeuter och vårdpersonal och stimulera/etablera kulturhälsan på bredare front i Sverige och i utlandet, säger Eva Bojner Horwitz.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Med dr Eva Bojner Horwitz, tel: 070-586 36 94

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera