Tema

Prestige och könsmix på arbetsplatsen ger högst lön

Skaffa dig ett yrke med hög prestige där könssammansättningen är jämn om du vill ha en hög lön. Vill du jobba med service riskerar du däremot att hamna i botten av löneligan. Det visar forskaren Charlotta Magnusson vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet i en avhandling som nyligen lades fram.

I de yrken där de högsta lönerna finns i Sverige arbetar ungefär lika många kvinnor som män. Dessa yrken är också de som har högst prestige och är högst värderade i samhället, till exempel jurister, journalister, läkare och gymnasielärare.

– Min avhandling visar att andelen kvinnor i ett yrke inte automatisk styr lönenivån. Det sambandet är snarare väldigt oregelbundet. Till exempel ser man att de yrken där andelen kvinnor är högst inte har den lägsta lönen. säger Charlotta Magnusson.

Arbete inom vård och omsorg värderas inte lägre än andra yrken och har inte heller en lönenivå som ligger lägre än andra jämförbara yrken. Tvärtom visar det sig vara positivt för lönen att arbeta med inom vård- och omsorgssektorn.

– Servicerelaterade yrken däremot både värderas lägre och ger sämre betalt än de flesta andra yrkeskategorier, säger Charlotta Magnusson.

Trots att de andelen kvinnor inte har en entydig negativ effekt på lönen finns det ändå en tydlig skillnad i lönesättningen mellan könen. I synnerhet gäller detta i yrken med hög prestige där skillnaden i lön mellan könen kan vara så hög som 32 procent.

Till stor del kan löneskillnaderna i yrken med hög prestige förklaras av att männens arbetsuppgifter i större utsträckning innehöll många tjänsteresor, krav på tillgänglighet utanför kontorstid och obetalt övertidsarbete, det vill säga jobbegenskaper som är karriärfrämjande men som är svåra att kombinera med barn- och familjeansvar.

– Kvinnorna missgynnas alltså på arbetsmarknaden när de får barn, säger Charlotta Magnusson.

Avhandlingens titel
Mind the Gap. Essays on Explanations of Gender Wage Inequality

För ytterligare information
Charlotta Magnusson, Institutet för social forskning (SOFI), tel.: 08-16 26 07, e-post: charlotta.magnusson@sofi.su.se.

Prestige och könsmix på arbetsplatsen ger högst lön

 lästid ~ 1 min