Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 mars 2010

Ledarskapsverktyg främjar organisationens hälsa

Ett nytt ledarskapsverktyg har utvecklats vid Mittuniversitetet. Verktyget ger statistiskt säkerställda varningar om medarbetarnas hälsa. Det väntas därför kunna bli ett viktigt stöd för chefer i deras ledarskap.

Johan Larsson, forskare i kvalitetsteknik, visar i sin avhandling vid Mittuniversitetet hur chefers ledarskap är kopplat till medarbetarnas hälsa och organisationens effektivitet samt arbetssätt för att uppnå kvalitet.

En framgångsrik ledarskapsprofil för god hälsa, effektivitet och kvalitet ställer höga krav på många områden. Den måste integrera en positiv människosyn med en hög relationsorientering i beteendet, där de struktur- och förändringsorienterade beteendena anpassas efter situationen. Men också väl utformade ledarskapsverktyg behövs.

– På de framgångsrika arbetsplatserna var chefen bl.a. synlig, rörde sig på arbetsplatsen och diskuterade med medarbetarna i dialog för att bygga upp relationer och få beslutsinformation, säger Johan Larsson.

Varningssystemet bygger på frekvent mätning av medarbetarnas hälsa. All information bearbetas i verktygets styrdiagram, som ger statistiskt säkerställda varningar när någon betydande förändring sker på arbetsplatsen. Systemet är känsligt för både små och stora förändringar samt inkluderar en subjektiv hälsoindikator som även förutspår framtida sjukdom. Chefer ges därmed möjlighet att fånga upp hälsoförändringar innan de behöver övergå i sjukdom. Det har också en hög säkerhetsgrad gentemot falska alarm, där risken är ca 0,27 %. Detta innebär att i medeltal 370 mätningar kan göras på en arbetsplats i statistisk balans innan ett falskt larm inträffar. Det motsvarar drygt 30 års användning vid månadsmätningar av hälsan.

– Detta tidiga varningssystem rörande medarbetarnas hälsa tar beslutsfattandet till en ny precisionsnivå inom arbetsmiljöområdet, säger Johan Larsson. Det kan fungera som ett bra stöd för ett hälsofrämjande ledarskap. Även i ett internationellt perspektiv har jag inte sett denna typ av varningssystem med hög precision inom arbetsmiljöområdet.


“Leadership for Quality, Effectiveness and Health in Organisations”.
Johan Larsson disputerade i ämnet kvalitetsteknik den 26 februari i Östersund.

Kontaktinformation
Johan Larsson,
telefon 070-3900 390. E-postadress johan.larsson@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera