Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 februari 2010

Framtidens läkemedel utan biverkningar

Genom att utnyttja cell-penetrerande peptider som innehåller runt tjugo naturliga aminosyror kan leveransen av DNA-liknande molekyler in till mänskliga celler kraftigt förbättras. De DNA-liknande molekylerna, så kallade oligonukleotider, är erkänt problematiska att föra in i kroppens celler men de har potentiellt en positiv effekt på ett stort antal sjukdomar. Oligonukleotider kan designas så att risken för biverkningar minskar. Enligt Peter Guterstam vid Institutionen för neurokemi, Stockholms universitet väcker denna upptäckt hopp om att oligonukleotider, tillsammans med peptider, ska kunna användas som läkemedel genom att påverka ett stort antal olika sjukdomsalstrande proteiner hos människor. Dessa rön presenterades nyligen i en doktorsavhandling.

Läkemedel som består av syntetiskt tillverkade oligonukleotider gör det möjligt att korrigera sjukdomsalstrande proteiner på ett tidigt stadium i den cellulära tillverkningsprocessen på ett mycket specifikt sätt.

– Det är slående att många vetenskapliga artiklar nuförtiden handlar om att man identifierat de exakta genetiska orsakerna till sjukdomar. Många forskare har även bevis för att oligonukleotider kan bota, eller i alla fall lindra, symptomen för dessa sjukdomar. Många rapporter avslutas dock med några uppgivna meningar om att oligonukleotider troligtvis inte kan användas som läkemedel eftersom det saknas effektiva och ofarliga metoder att få in dem i kroppens celler, säger Peter Guterstam.

Hos professor Ülo Langel vid Stockholms universitet har man sedan sent 90-tal studerat möjligheterna att använda cell-penetrerande peptider för att leverera olika molekyler till mänskliga celler. Redan 1998, visade Ülo Langels forskargrupp att peptider kunde användas för cellulär transport av oligonukleotider in i celler i ryggmärgen hos möss. Sedan har forskningen fortsatt och nu har man lyckats få fram en peptid som under de flesta omständigheter fungerar bättre än de delvis giftiga transportmolekyler som idag används rutinmässigt för forskningsbruk.

– De cellförsök med cell-penetrerande peptider som utförts av studenter och forskare det senaste året är mycket lovande för framtida användning av oligonukleotider inom forskningen och så småningom även för läkemedelsapplikationer. De nyligen inledda djurförsöken som för närvarande genomförs med olika samarbetspartners visar på goda resultat, säger Peter Guterstam.

Fakta
I alla kroppens celler finns kromosomer som består av DNA. Kromosomernas DNA är vår arvsmassa och innehåller all information som krävs för att kroppen och dess celler ska fungera. Informationen i arvsmassan är grundritningar till de proteiner som varje cell tillverkar. Felaktig tillverkning av proteiner, orsakade av ärftliga fel eller nytillkommna mutationer i arvsmassan, påverkar sjukdomsbilden i ett flertal vanliga och allvarliga sjukdomar.

Avhandlingens namn: ‘Specificity of antisense oligonucleotide derivatives and cellular delivery by cell-penetrating peptides’ Finns att ladda ner som PDF på http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:275836

Ytterligare information: Peter Guterstam, Inst. för Neurokemi, Stockholms universitet, tfn: 070-612 47 47 eller 08-16 42 64, e-post: peterG@neurochem.su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera