Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 februari 2010

Minskad användning av antibiotika hjälper inte mot etablerad resistens

Effektiva antibiotika är en förutsättning för dagens sjukvård. En alltför hög antibiotikaanvändning i kombination med undermålig hygienisk standard leder dock till ökad resistens. I sin avhandling visar läkaren Martin Sundqvist att etablerad antibiotikaresistens inte verkar gå att ”tvätta bort” genom minskad användning. Avhandlingen försvaras den 26 februari vid Uppsala universitet.

Antibiotikaresistens är ett hot mot den fortsatta medicinska utvecklingen. Inom överskådlig tid kommer inga antibiotika med nya verkningsmekanismer att introduceras på marknaden. Strategier för att öka livslängden för existerande antibiotika måste därför prövas. I Martin Sundqvists avhandling utvärderas effekten av en kraftigt reducerad användning på samhällsnivå av en antibiotikagrupp.

– Under två år minskades användningen av trimetoprim och trimetoprimsulfa med
85 procent i Kronobergs län. Dessa medel är viktiga i behandlingen av urinvägsinfektioner med och utan komplikationer i form av njurbäckeninflammation och blodförgiftning. Antibiotikaresistensen mot dessa preparat minskade inte trots detta, berättar Martin Sundqvist.

Resultatet förklaras av att trimetoprimresistens inte verkar vara en belastning för bakterierna och att trimetoprimresistens ofta är kopplad med resistens mot andra antibiotika. Detta innebär att all övrig antibiotikaanvändning kommer att leda till kvarhållen eller ökande trimetoprimresistens.

Interventionen påverkade inte fördelningen av resistensgener eller fördelningen av subgrupper inom de studerade bakterierna (E. coli). Trimetoprimresistens var också överrepresenterad hos vissa E. coli. Dessa verkar vara specialiserade på att ta upp och stabilt bära antibiotikaresistens.

– Avhandlingens resultat är nedslående eftersom antibiotikaresistens, när den väl har etablerats i kliniskt betydelsefulla bakterier, inte verkar gå att ”tvätta bort” genom minskad antibiotikaanvändning. För att ha en chans att bromsa resistensutvecklingen i världen måste vi snabbt förhindra spridning av bakterier genom att säkra rent dricksvatten, minska undernäring och trångboddhet ihop med en allt igenom återhållsam antibiotikaanvändning och med konsekvent genomförda hygienrutiner i all hälso- och sjukvård, säger Martin Sundqvist.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Martin Sundqvist, tel: 070-3018489,
e-post: martin.sundqvist@ltkronoberg.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera