Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 februari 2010

Ryggvärk har samband med käkfunktionen

Det finns en tydlig samsjuklighet mellan ryggvärk och käkfunktionsstörning, skriver Birgitta Wiesinger i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 26 februari.

Käkfunktionsstörningar (eng. Temporomandibular Disorders, TMD) kännetecknas av smärta och ömhet i käkmusklerna och käkleden, käkledsljud och nedsatt rörlighet i käken. Både TMD och ryggvärk medför försämrad livskvalitet samt ökad sjukfrånvaro och vårdkonsumtion.

Avhandlingens delarbeten fokuserar på följande frågeställningar: Är käkfunktionsstörning vanligare hos individer med långvarig ryggvärk? Har svårighetsgraden av ryggvärk respektive käkfunktionsstörning betydelse för hur vanligt det andra tillståndet är? Kan de båda tillstånden påverka uppkomsten av varandra? Totalt besvarade 914 personer en enkät och drygt hälften av dem genomgick också en undersökning av käksystemets funktion. Resultaten visade att personer med långvarig ryggvärk, oavsett var i ryggen den upplevdes, hade en högre förekomst av TMD än personer utan ryggvärk. Fynden visade också att med stigande svårighetsgrad av ryggvärk eller symtom på käkfunktionsstörning, så ökade förekomsten av det andra tillståndet. Vidare påvisade undersökningen att de båda tillstånden ömsesidigt påverkade varandras uppkomst under en tvåårsperiod.

Sammantaget tyder de samband som beskrivs i avhandlingen på att de båda tillstånden har gemensamma uppkomstmekanismer. Därför bör funktionen i käksystemet utvärderas hos patienter med långvarig ryggvärk, liksom ryggfunktionen och ryggvärk bör bedömas hos patienter med långvarig käkfunktionsstörning. Resultaten understryker betydelsen av god kommunikation och utvecklat samarbete mellan vårdpersonal som utreder och behandlar individer med ryggvärk och TMD. Uppkomstmekanismer för ryggvärk och TMD är ett viktigt forskningsområde för att på sikt kunna utveckla bättre behandlingsmetoder för dessa tillstånd.

Birgitta Wiesinger är doktorand vid Inst. för odontologi
tel. 070-551 84 56
e-post birgitta@wiesinger.se

Fredagen den 26 februari försvarar Birgitta Wiesinger, Inst. för odontologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln “On the relationship between spinal pain and temporomandibular disorders” (Ryggvärk och käkfunktionsstörning – finns det ett samband?)
Disputationen äger rum kl. 13.30 i sal D, 9 tr. Tandläkarhögskolan, NUS.
Fakultetsopponent är prof. Per Sjölander, Södra Lapplands Forskningsenhet, Vilhelmina.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera