Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 februari 2010

Smal definition av IT-design osynliggör kvinnor

Ny forskning vid Mittuniversitetet visar att den vanliga uppfattningen om kvinnors låga deltagande i design av IT är onyanserad och i vissa fall felaktig. Forskningen bygger på ett ifrågasättande av definitionen av IT-design. Med en bredare och mer inkluderande definition av IT-design blir fler aktörer synliga – inklusive många kvinnor. Slutsatsen är att många kvinnor deltar i IT-design, men att detta ofta osynliggörs.

En vanlig uppfattning är att kvinnor inte deltar i design av informationsteknologier och därför kan ses som mer eller mindre exkluderade från IT-design. Den här uppfattningen ligger bl.a. till grund för flera politiska insatser som syftar till att öka flickors och kvinnors intresse för teknik. Frågan är dock om den här uppfattningen är riktig. Ny forskning från Mittuniversitetet tyder på att många kvinnor faktiskt deltar i design av IT. Den här forskningen visar att frågan om kvinnors deltagande i eller frånvaro från IT-design till stor del beror på hur ”IT-design” definieras.

– Baserat på mina studier har jag funnit att IT-design ofta definieras som aktiviteter som programmering, IT-arkitektur och mjukvarudesign. Det är dock en ganska smal definition. Genom att inkludera exempelvis också visionsarbete och analys av existerande verksamhet och arbetspraktiker, blir fler aktörer synliga som deltagare i IT-design. Bland dessa är många kvinnor, säger Johanna Sefyrin, som studerar deltagande och genus i IT-design.

Dessa slutsatser är baserade på studier av ett omfattande, flerårigt IT-designprojekt på en svensk myndighet, som Johanna Sefyrin följde med början 2005. Syftet med projektet var att förbättra arbetssituationen för handläggarna i organisationen, men också att automatisera delar av handläggningsprocessen. I det här projektet deltog flera kvinnor på centrala positioner med mycket inflytande. I fokus för studierna var ett antal kvinnliga handläggare som arbetade i projektet med analys av det existerande handläggningssystemet och som var experter på detta. Deras uppgift var också att formulera krav för ett bättre handläggningssystem.

– Genom att göra en mer inkluderande definition av IT-design visar min forskning hur de här kvinnliga handläggarna deltog som centrala aktörer i IT-designprojektet. De här kvinnornas deltagande var dock inte oproblematiskt; de blev också marginaliserade och osynliggjorda på flera olika sätt. Min huvudsakliga slutsats är dock att de deltog och var oumbärliga för projektet. Den här slutsatsen öppnar upp för möjligheten att många kvinnor runtom i Sverige deltar i IT-design, men att deras deltagande inte synliggörs. Min forskning antyder därmed att bilden av kvinnors frånvaro från IT-design är starkt förenklad, och i vissa fall till och med felaktig, säger Johanna Sefyrin.

Johanna Sefyrin disputerar med avhandlingen ”Sitting on the Fence – Critical Explorations of Participatory Practices in IT Design” i Sundsvall den 26 februari kl. 10 i O111.

Kontaktinformation
Johanna Sefyrin
Telefon 060-14 89 53 eller 0708-522 652. E-post: johanna.sefyrin@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera