Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 februari 2010

Biogasens klimatnytta större än man trott

Biogas från avfall ger 95 procent lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med bensin, visar en ny forskningsrapport. Med några enkla förbättringar på biogasanläggningen kan siffran öka till hela 120 procent – d v s biogasen blir mer än klimatneutral. Det kan jämföras med de schablonvärden som användas idag och som anger att biogas ger 80 procent lägre utsläpp än bensin.

Det är en forskargrupp vid Lunds Tekniska Högskola som på uppdrag av Energimyndigheten räknat fram siffrorna efter att analyserat en biogasanläggning i Skåne. Fallstudien ska göra det enklare att studera och optimera andra biogasanläggningar. I Sverige finns cirka 20 liknande anläggningar, vars biogas används till bilar och andra fordon. Lika mycket fordonsgas produceras på avloppsreningsverk som gör biogas från avloppsslam.

– Anläggningen vi studerat är ganska representativ för hur biogasanläggningar som rötar avfall och gödsel brukar se ut. I vår studie har vi räknat på hela produktionskedjan och tagit med både direkta och indirekta utsläpp. Vad som är speciellt i vår undersökning är att vi inkluderat indirekta faktorer som man tidigare inte tagit hänsyn till, t ex hur marken påverkas när biogödsel ersätter mineralgödsel. Dessutom är metanläckaget från anläggningen uppmätt och inte baserat på schablondata som annars ofta används i sådana här analyser, påpekar Mikael Lantz, doktorand i Miljö- och energisystem vid Lunds Tekniska Högskola.

Forskarna kunde också konstatera att biogasen släpper ut 16 gram/kWh biogas av växthusgaserna metan, lustgas och koldioxid. Dessa utsläpp är alltså ca 95 procent lägre jämfört med bensin och betydligt bättre än de schablonvärden som används idag.

För att göra biogasen ännu mer klimateffektiv föreslår forskarna bland annat att anläggningen ska värmas med flis, vilket dessutom kan bli billigare för biogasproducenten.

– Ett annat förslag är att täcka biogödsellagren för att på så sätt minska förlusterna av kväve och minska utspädningen med regnvatten. Den åtgärden har anläggningen också redan hunnit genomföra. Tillsammans med några andra förslag kan utsläppen minska med 120 procent jämfört med bensin, utan att produktionskostnaden ökar med mer än ett par ören per kWh fordonsgas, berättar Mikael Lantz.

Idag kör över 23 000 fordon i Sverige på biogas.

Läs hela rapporten här http://www.miljo.lth.se/svenska/internt/publikationer_internt/pdf-filer/Rapport%2069.pdf

För mer information, kontakta: Mikael Lantz, doktorand i Miljö- och energisystem, Lunds Tekniska Högskola, 046 – 222 46 04, 0707-41 92 38 mikael.lantz@miljo.lth.se, Pål Börjesson, forskare i Miljö- och energisystem, Lunds Tekniska Högskola, 046-222 86 42 0768-82 04 06, Pal.Borjesson@miljo.lth.se

För bilder på Mikael Lantz och Pål Börjesson, se Lunds universitets presswebb: http://bildweb.srv.lu.se/login/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera