Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 februari 2010

Skräddarsydda program gav bättre munhygien

Patienter som fick ett individuellt skräddarsytt program av sin tandhygienist var flitigare med användningen av tandstickor, mellanrumsborstar och tandtråd. Det visar en avhandling av tandhygienisten Birgitta Jönsson där hon utvecklat och utvärderat ett patientundervisningsprogram för patienter med parodontit.

För personer som drabbats av parodontit (inflammationssjukdom vid tandens fäste) är noggrann daglig egenvård för rengöring av tänderna avgörande för att hålla tandköttet friskt. Det är därför viktigt att patienter som kommer till tandvården får en bra utbildning och hjälp med metoder för att förändra sitt munhygienbeteende.

I sin avhandling som nyligen lades fram vid Uppsala universitet har Birgitta Jönsson utvecklat och utvärderat ett patientundervisningsprogram som inordnar kognitiva beteendestrategier i parodontalbehandling. I en studie deltog 113 personer som remitterats till specialisttandklinik. Experimentgruppen fick munhygienundervisning där kognitiva beteendestrategier var integrerade i ett individuellt skräddarsytt behandlingsprogram. Motiverande samtal användes i dialogen mellan tandhygienist och patient och patienterna fick utifrån dessa bland annat sätta upp mål för sig själva om vilka munhygieniska hjälpmedel de skulle arbeta med till nästa behandling. Kontrollgruppen fick information och instruktion i enlighet med standardbehandling.     

— Uppföljning 12 månader efter behandling visade att de individer som fick ett individuellt skräddarsytt program rapporterade mer frekvent daglig rengöring med tandstickor, mellanrumsborstar och tandtråd. De hade också en bättre munhygien och ett friskare tandkött jämfört med dem som fick standardbehandling, säger Birgitta Jönsson.

I studien undersöktes även individernas attityder till egenvård och deras självtillit till daglig rengöring mellan tänderna, det vill säga hur säkra de var på att rengöra mellan sina tänder med tandstickor, mellanrumsborstar och tandtråd. Sannolikheten att uppnå god munhygien 12 månader efter behandlingen var högre för de individer som vid studiens start hade hög självtillit. För individer med låg självtillit var sannolikheten att lyckas att uppnå en god munhygien större om de behandlades i det individuellt skräddarsydda programmet.

— Sammanfattningsvis visar resultaten från avhandlingen att ett individuellt skräddarsytt behandlingsprogram där kognitiva beteendestrategier integreras i parodontalbehandling var effektivare än standardbehandling för att nå bättre och effektivare egenvårdsvanor, berättar Birgitta Jönsson.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Birgitta Jönsson, tel: 070 266 84 65, e-post: birgitta.jonsson@pubcare.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera