Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 februari 2010

Estetik kan bidra till ett hållbart samhälle

Energianläggningar uppfattas ofta som farliga och fula. Genom rätt placering och ett estetiskt utförande, t ex av kraftledningar, kan allmänhetens attityd bli mera positiv, menar forskaren björn Ekelund vid Luleå tekniska universitet.

Att samhället behöver en hållbar energiutveckling är de flesta av oss överens om. Men när vindkraftparker eller kraftledningar uppförs i vår närmiljö är vi inte lika positiva.

Björn Ekelund har i sin forskning studerat hur planering, stadsbyggnad och arkitektur kan skapa en bättre överensstämmelse mellan samhällets idé om hållbar utveckling och allmänhetens attityd till hållbara energianläggningar. Genom ett annat utförande och placering kan en mer positiv upplevelse av energianläggningarna uppnås.

– Ska vi fullfölja idén om hållbar energi är mötet mellan teknik och människa oundvikligt och det kommer att få synliga effekter i vår närmiljö. Då krävs att människors upplevelse av hållbara energianläggningar också uppfattas på samma sätt som hållbar utveckling i stort, konstaterar han.

I avhandlingen beskrivs och analyseras hållbar utveckling utgående från arkitektens kunnande om samspelet mellan människa och byggd miljö.

Björn Ekelund är först ut att disputera i det nya ämnesområdet Arkitektur på Luleå tekniska universitet där huvudinriktningen är planering och byggande i krävande klimat.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera