Artikel från Mälardalens universitet
12 februari 2010

Den medmänskliga kärlekens betydelse

Inför alla hjärtans dag står ofta den romantiska kärleken i centrum. Ett forskningsprojekt vid Mälardalens högskola fokuserar istället på den medmänskliga kärleken, och hur viktigt ett kärleksfullt bemötande med omtanke och respekt är för patienters tillfrisknande.

— Kärlekens och relationernas betydelse har på olika sätt lyfts fram av såväl filosofer som forskare inom olika områden. De konstaterar samstämmigt att människan har en strävan efter att etablera och bevara nära relationer, att bli sedd och helst också älskad, säger Lena Wiklund Gustin, lektor i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola, och ansvarig för ett projekt som knyter an till detta ur ett vårdvetenskapligt perspektiv.

Forskningsprojektet, som avslutas nu i vår, inriktar sig på så kallade mångsökare inom primärvården, det vill säga personer som ofta söker vård vid hälsocentraler. Lena Wiklund Gustin beskriver hur dessa patienter redan tidigt i livet fått lära sig att de måste vara ”friska och duktiga” för att känna sig älskade och uppskattade. Att bli sjuk upplevs som ett hot mot gemenskapen med andra människor.

— När en person med den typen av erfarenheter upplever olika symtom väcker det tankar som ”Tänk om jag blir sjuk? Tänk om jag kommer att ligga andra till last? Tänk om jag blir ensam?”. Dessa tankar väcker i sin tur rädsla som gör att man söker vård, säger Lena.

En av de intervjuade i studien berättar:

”För kommer jag hit så har jag ont. Jag kommer inte hit för att jag tycker att det är kul att betala vårdavgift och träffa en läkare och prata lite med. Det behovet har jag inte så. Utan det är ju något som är galet som jag vill ha reda på. Men oftast så får man ju inget svar.”

Personerna som intervjuats är alla mycket tydliga med att de inte söker vård för att de är ensamma eller vill bli sjukskrivna, utan för att de vill bli botade så att de kan fortsätta arbeta. Men patienterna upplever att vårdpersonalen tror att de är ute efter sjukskrivning, något som kan väcka både ilska och skamkänslor hos dem.

Om patienterna istället känner sig sedda och accepterade som de är har de också lättare att ta till sig de råd som ges om hur de på bästa sätt ska sköta sin hälsa, menar Lena Wiklund Gustin.

— Samtidigt som studien visar att längtan efter kärlek och gemenskap är en stark drivkraft påtalar den också vikten av ett gott och kärleksfullt bemötande inom vården, sammanfattar hon.

Kontaktinformation
Lena Wiklund Gustin, tfn 021-10 73 32, e-post lena.wiklund@mdh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera