Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 februari 2010

Svenskarnas inköp av smuggelcigaretter ökar

Under år 2008 röktes cirka 7 miljarder cigaretter i Sverige, varav 6 procent var smuggelcigaretter. Antalet köpta smuggelcigaretter har ökat med 205 procent jämfört med 2007. Samtidigt röker svenskarna mindre. Det visar Stockholms centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforsknings årsrapport om svenskarnas tobakskonsumtion för 2008.

Under år 2008 fördes cirka 424 miljoner cigaretter in i Sverige i samband med svenskars utlandsresor. Mängden var densamma som 2007 men antalet köpta smuggelcigaretter har däremot ökat från 144 miljoner till 440 miljoner, det vill säga med cirka 205 procent.

Svenskarnas köp av privatimporterade cigaretter (som privatpersoner lagligt fört in i landet och sålt vidare utan kommersiellt syfte) uppgick år 2008 till cirka 134 miljoner, en ökning med cirka 6 procent jämfört med 2007. Sammantaget så ökade därmed den oregistrerade cigarettkonsumtionen under 2008 med cirka 44 procent i jämförelse med 2007 (998 miljoner mot 694 miljoner).

– Den registrerade försäljningen, det vill säga den som beskattas i Sverige, har minskat under 2008 men samtidigt har den oregistrerade konsumtionen ökat. Denna utveckling är helt i motsats till hur utvecklingen för den registrerade och oregistrerade alkoholen ser ut, berättar Tove Axelsson Sohlberg vid Stockholms centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRAD.

Svenskarna röker dock mindre. Den totala cigarettkonsumtionen fortsatte att minska under 2008 och var cirka 2,7 procent lägre än 2007 och 7,7 procent lägre än 2006. Denna utveckling får stöd i andra uppgifter som visar att andelen dagligrökare minskat under samma period.

Den registrerade (i Sverige beskattade) cigarettförsäljningen minskade under 2008 samtidigt som den oregistrerade cigarettkonsumtionens andel av den totala cigarettkonsumtionen ökade från 9,5 procent under 2007 till 14 procent för 2008.

Även den oregistrerade snuskonsumtionen har ökat under 2008: med 320 procent jämfört med 2007. 2008 uppgick den till cirka 30,8 miljoner dosor varav 17 miljoner var resandeinförda (främst från Finland) och cirka 9,7 miljoner hade beställts via Internet. Köp av smuggelsnus uppgick till cirka 4 miljoner dosor.

Nedan följer några huvudresultat från årsrapporten:

Under år 2008 röktes cirka 7 miljarder cigaretter i Sverige varav den legala försäljningen stod för ca 86 procent. Resandeinförda cigaretter utgjorde cirka 8 procent varav 2 procent såldes vidare. Köpta smuggelcigaretter stod för 6 procent.

Den registrerade försäljningen har i jämförelse med år 2007 gått ned med 7,6 procent. Resandeinförseln är stabil på cirka 6 procent medan köp av smuggelcigaretter ökat med 205 procent mellan åren 2007 och 2008. Köp av privatimporterade cigaretter utgör bägge åren cirka 2 procent av den totala cigarettkonsumtionen.

Andelen dagligrökare fortsätter att minska. Under år 2008 rökte cirka 11,5 procent dagligen i jämförelse med 12,5 procent år 2007.

Den legala försäljningen av snus år 2008 utgör cirka 84 procent av den totala snuskonsumtionen. Resandeinförda snusdosor utgör den största oregistrerade delmängden med cirka 9 procent och Finland var det vanligaste landet att föra in snus ifrån.

Det är färre personer som snusar dagligen än som röker men ser man till endast männen så är det numera fler män som snusar dagligen än som röker.

Om kartläggningen:
SoRAD:s kartläggning av tobakskonsumtionen inleddes i juni år 2003 och är baserad på både försäljningsstatistik (registrerad tobakskonsumtion) och självrapporterade uppgifter om resandeinförsel, köp av smuggel- och privatimporterade cigaretter samt köp via Internet (oregistrerad tobakskonsumtion). De självrapporterade uppgifterna bygger på telefonintervjuer (genomförda av Synovate) med 1500 slumpmässigt utvalda svenskar varje månad, det vill säga totalt 18 000 personer per år. En beskrivning av undersökningens metodologiska överväganden samt av det underliggande frågeformuläret i intervjuundersökningen finns i årsrapporten.

Rapporten kan laddas ner som pdf på http://www.sorad.su.se/content/1/c6/04/86/13/Talomtobak2008.pdf

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Tove Axelsson Sohlberg, SoRAD, tfn 08-16 10 16, 070-4935890, e-post tove.sohlberg@sorad.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera