Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 februari 2010

Kan blodprov förutsäga ledgångsreumatism?

Nivåerna av inflammatoriska proteiner, s k cytokiner, är förhöjda i blodet redan innan insjuknandet i ledgångsreumatism. Det innebär att ett sådant blodprov skulle kunna förutsäga utvecklingen av sjukdomen och därmed möjliggöra att sjukdomsprocessen kan förebyggas, skriver Umeåforskaren Solbritt Rantapää-Dahlqvist med medarbetare i tidskriften Arthritis and Rheumatism.

Forskargruppen har analyserat blodprover från 86 individer som donerat prov till Medicinska biobanken innan de insjuknade i ledgånsreumatism. 69 av dessa hade lämnat prov vid tidpunkten för insjuknandet. Dessutom analyserades blodprover från 256 populationsbaserade matchade kontroller från Medicinska biobanken. Koncentrationera av 30 olika cytokiner och cytokin-relaterade faktorer i plasma mättes med ett s k multiplex-system.

Resultaten visar att individer som senare utvecklade ledgångsreumatism har signifikant förhöjda nivåer av flertalet cytokiner och att dessa cytokinmönster kan särskilja dem från kontrollindividerna. Det fanns ett samband med flera olika delar av immunförsvaret och även till specifika auto-antikroppar, sk anti-cykliska citrullinerade peptidantikroppar. Resultaten tyder på att fler år innan personerna uppvisar symptom på ledgångsreumatism är immunsystemet aktiverat och att utvecklingen mot ledgångsreumatism har startat.

– Våra fynd visar på en möjlighet att bättre kunna förutsäga utvecklingen av ledgångsreumatism och kanske även en möjlighet att förhindra sjukdomsutvecklingen, säger Solbritt Rantapää-Dahlqvist.

Ledgånsreumatism är en kronisk autoimmun sjukdom som karaktäriseras av ledinflammation som slutligen leder till nedbrytning av brosk och ben. Sjukdomen är svår att diagnostisera tidigt eftersom symptomen ofta kan vara diffusa i början. Men studier har visat att det är viktigt med en tidig diagnos och behandling för att förhindra allvarliga ledskador.

Referens:
Kokkonen H., Söderström I., Rocklöv J., Hallamans G., Lejon K., and Rantapää-Dahlqvist S: Up-regulation of Cytokines and Chemokines Predates the Onset of Rheumatoid Arthritis. Arthritis Rheum. 2010 Jan 7;62(2):383-391

Kontaktinformation
För mer information, kontakta gärna Solbritt Rantapää-Dahlqvist, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.
Tel. 090-785 17 29
E-post: solbritt.rantapaa.dahlqvist@medicin.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera