Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 januari 2010

Lovande framtidsutsikter för datorn som trafikobservatör

Idag får människor ställa sig vid vägkanten för att ta reda på hur bilister, cyklister och fotgängare beter sig i trafiken, något som både är dyrt och tar tid. Dessutom blir materialet inte helt tillförlitligt eftersom det i vissa fall är mänskligt svårt att uppfatta vad som faktiskt händer. Nu har matematiker och trafikforskare vid Lunds Tekniska Högskola utvecklat ett avancerat datorsystem som själv kan filma och själv analysera inspelningar av trafikhändelser.

Matematikerna har lärt datorn att känna igen fotgängare, cyklister och bilar, hur dem kör och med vilken hastighet. Datorn kan även plocka fram position och avstånd mellan olika fordon. Med den här tekniken kan datorn automatiskt sålla fram den information man söker efter, t ex ”nästanolyckor” alltså händelser som är nästan blev en olycka. På så sätt kan man komma fram till vad som brister i trafikmiljön.

En kamera sätts upp på en hög plats, t ex en balkong eller lyktstolpe, där den under några dygn filmar trafikhändelser. Exempelvis har den observerat hur fotgängare och cyklister i Lund beter sig i korsningar respektive rondeller. I augusti-september kommer forskarna använda programmet för att i ett nytt projekt filma hur bilar kör på landsvägar i Skåne och vilka slutsatser man kan dra om lämplig hastighetsgräns utifrån det.

Tekniken går alltså att användas idag och tanken är att fler kan använda den på sikt. Enligt Aliaksei Laureshyn, doktorand i Trafik och väg vid Lunds Tekniska Högskola, är användningspotentialen stor.

– Efter att ha gått igenom 40 forskningsrapporter om trafikbeteenden kan jag konstatera att i 90 procent av dessa kunde man använda videoanalys för datainsamling. Tekniken behövs både när det gäller att föra forskningen kring trafikantbeteende framåt men även för gatukontor och trafikkonsulter som idag gör “manuella” studier, berättar Aliaksei Laureshyn, som idag,fredag, lägger fram sin avhandling ”Application of automated video analysis to road user behaviour”.

Han tillägger att det är en stor utmaning för systemet att analysera miljöer där trafikanter av olika slag är blandade och rör sig i olika riktningar. Det kan i förstone låta enkelt, men det finns inga andra system som kan göra det. De flesta jobbar bara med bilar och skiljer riktningar på ett väldigt enkelt sätt, menar han.

Aliakseis roll i projektet är att vara en länk mellan bildbehandlarna – som kan mycket om pixlar men inget om trafik – och verkligheten, d v s att formulera mål, applicera systemet, peka ut det som måste förbättras, o s v.

– Det tog lång tid innan vi började prata samma språk, och att vi äntligen kom fram till det är också ett viktigt resultat av projektet, poängterar han.

Den största utmaningen i nuläget är att få datorns analysarbete gå snabbare. Datorer blir mer kraftfulla år efter år, men det är också viktigt att optimera algoritmer som används, vilket kan minska beräkningstiderna flera hundra gånger om.

För mer info, kontakta: Aliaksei Laureshyn, doktorand Trafik och väg, 046-2229131, 073 67 80 851, Aliaksei.Laureshyn@tft.lth.se, Eller handledare, Åse Svensson, 046 222 91 42, 0733146423, Ase.Svensson@tft.lth.se För bilder och filmklipp, prova även att kontakta även kristina.lindgarde@kansli.lth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera