Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 januari 2010

Övningar kan öka barns empati

Genom övningar kan barn öka sin medvetenhet om andras känslor och sin respekt för djur. Det menar beteendevetaren Malin Angantyr och forskaren Jakob Eklund, båda vid Mälardalens högskola. Deras utvärdering av ett pågående projekt visar att empatiträning av barn ger en positiv effekt, särskilt för pojkar.

REDE-projektet (Respekt, Empati, Djur, Etik) har utformat elva olika övningar som syftar till att öka barns empati för djur. Enligt Malin Angantyr är det viktigt med forskning kring barns förmåga att känna empati, dels för att få bättre kunskap om barns empati, dels för att få kunskap om hur empatin kan påverkas. Utvärderingen av REDE-projektet visar just på detta.

– Den viktigaste slutsatsen är att träning kan påverka empati. Tidigare studier har visat att flickor har varit mest mottagliga för empatiträning men nu kan alltså även pojkar, med hjälp av REDE-projektets övningar, komma upp i samma empatinivåer som flickor, säger Malin Angantyr.

I utvärderingen ingick fyra skolor där två klasser från varje skola deltog. Av de båda klassarna utförde endast den ena REDE-projektets övningar innan utvärderingen, medan den andra fungerade som kontrollklass. Båda klasserna fick sedan se en bild på en skadad hund och höra en berättelse om hur hunden skadat sig. Därefter fick barnen fylla i en enkät om hur de kände när de hörde om hunden. Resultatet visade att pojkar som gjort övningarna hade mer empati för hunden än pojkar som inte hade utfört övningarna. Mellan de båda flickgrupperna var det dock ingen större skillnad.

Resultatet av utvärderingen medför en del insikter för framtida forskning.

– Resultatet visar för det första att det finns anledning att gå vidare med empatiträning då den har visat sig ha effekt. För det andra kan det vara idé att fokusera forskningen mot pojkars utveckling av empati, då flickor verkar utveckla sin empati på egen hand. Sist men inte minst så visar utvärderingen att just REDE-projektets övningar är användbara och kan utvecklas i framtida forskning, säger Jakob Eklund.

Kontaktinformation
För mer information kontakta;
Malin Angantyr
021-410243
073-9993694
malin_angantyr@hotmail.com

Läs mer om REDE-projektet på www.rede.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera