Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 januari 2010

Kommunerna slarvar med att ställa miljökrav

Genom offentliga upphandlingar har kommunerna ett guldläge att ställa miljökrav på företagen. Men det är ett guldläge som ofta försitts menar rättssociologen Lina Wedin vid Lunds universitet som nyligen skrivit en avhandling om grön upphandling.

Offentlig upphandling handlade förr mest om att staten skulle bli mer effektiv ur en ekonomisk synvinkel. Idag är lagen tydlig med att miljökrav kan ställas vid upphandling av olika tjänster. Ändå görs det bara i 60 procent av fallen och när det görs så är de ofta bara i form av tandlösa ja-och-nej-frågor typ ”finns miljöpolicy?”.

– Ett problem är att samordningen inom kommunerna är dålig, säger Lina Wedin. Det finns kompetens om miljöfrågor men den förblir outnyttjad.

I sin forskning har Lina Wedin studerat åtta kommuner och två regioner som har gjort stora upphandlingar inom byggsektorn.

I samtliga fall uppgav upphandlarna brist på tid, resurser och kompetens som skäl till att miljöaspekten kom i bakvattnet. En annan orsak till att man inte ställde miljökrav var att man var rädd för att upphandlingen skulle avgöras i domstol och dra ut på tiden.

– Många upphandlare uppgav också brist på direktiv från politikerna som anledning, säger Lina Wedin.

De kommuner och regioner som studerats är: Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Eskilstuna, Växjö, Sandviken och Varberg, Region Västra Götaland och Västerbottens Landsting. Materialet samlades in under perioden 2003-2006.

Kontaktinformation
Lina Wedin disputerade med avhandlingen Going green – A study of public procurement regulations. Den finns som pdf på www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1487409
Lina Wedin nås på telefonnummer 046-222 88 38, 046-222 88 10 eller Lina.Wedin@soclaw.lu.se
Den 17 mars medverkar Lina Wedin i en konferens om Grön upphandling. Se länk för mer information.
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.277929

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera