Tema

Vänligt sinnad svamp hjälper växter att försvara sig

Vad händer egentligen när gynnsamma svampar som Trichoderma möter växter? Det vet växtbiologen Mari Aidemark vid Lunds universitet. Hon har studerat alamethicin, ett dödligt svampämne som gagnar växtens försvar.

Alamethicin utsöndras av Trichoderma-svampen och skapar små porer i cellmembranet hos växtcellerna. Genom porerna kan molekyler läcka ut. Normalt skulle detta döda cellerna.

Men svampen producerar även enzymet cellulas. I sin avhandling visar Lundaforskaren Mari Aidemark att Trichoderma-cellulaset höjer växtens försvar genom att förändra membranets sammansättning så att porbildningen försvåras.

Svampens påverkan på växtens rötter gör därför växtcellerna resistenta mot alamethicin, samtidigt som sjukdomsalstrande svampar och bakterier i rotmiljön runtomkring fortfarande kan dödas av detta ämne. På så sätt hjälper Trichoderma-svampen växterna i deras försvar mot sjukdomsalstrande mikroorganismer.

Avhandling vid Biologiska institutionen, växtbiologi. Lunds universitet.

Titel Trichoderma viride, alamethicin and plant cells. Action, response and resistance.

Författare: Mari.Aidemark@cob.lu.se

Handledare: Susanne.Widell@cob.lu.se

Vänligt sinnad svamp hjälper växter att försvara sig

 lästid ~ 1 min