Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 januari 2010

Molekylär budfirma i genterapins tjänst

Kemisten Marie-Louise Ainalem vid Lunds universitet har undersökt vilka framtidsmöjligheter det finns inom genterapin för så kallade dendrimerer, vilka fungerar som budbärare in i cellerna.

Genterapi är en lovande behandlingsmetod mot vissa sjukdomar som har uppstått på grund av att en gen har skadats eller saknas. Behandlingen går ut på att tillföra cellen en ny och frisk DNA-sekvens som motsvarar den skadade eller saknade genen. Men för att en sådan ny gen ska kunna föras in i cellen behövs en så kallad vektor, ett slags transportmedel som binder fast och skyddar genen under resan in genom cellens hölje.

Lundaforskaren Marie-Louise Ainalem har i sitt avhandlingsarbete studerat en specifik vektor som kallas dendrimer. Hon har bland annat visat mekanismen för hur DNA-materialet kan packas med hjälp av dendrimerer så att den nya arvsmassan kan transporteras genom cellens hölje.

Avhandling vid Kemiska institutionen, avdelningen för fysikalisk kemi. Lunds universitet.

Titel: Controlling DNA Compaction and the Interaction with Model Biomembranes.

Författare: Marie-Louise.Ainalem@fkem1.lu.se

Handledare: Tommy.Nylander@fkem1.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera