Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 januari 2010

Författaren Reinhard Lettau kartlagd

Den tyske författaren Reinhard Lettau (1929-1996) samlade verk har hittills varit i stort sett outforskade. Nu visar Katharina Nahlbom i en avhandling att det finns stora likheter mellan hans böcker både vad gäller tematik och berättarteknik, trots att de är olika genremässigt.

Under 1960- och 70-talet fick Reinhard Lettau stor uppmärksamhet, både i Tyskland och utomlands. Hans böcker översattes till flera språk och han var medlem i “Gruppe 47” tillsammans med andra tyska författare som till exempel Günter Grass och Heinrich Böll.

Reinhard Lettau debuterade 1962 med Schwierigkeiten beim Häuserbauen, en samling korta absurdistiska berättelser i Kafkas tradition. Året därpå följde den likaledes absurdistiska och språkligt experimentella samlingen kortprosastycken, Auftritt Manigs (sv. Manigs uppträdande och andra berättelser, 1967).

Mot slutet av 60-talet tog Lettaus skrivande en politisk vändning. Han engagerade sig i Vietnamrörelsen och mot USA:s politiska inblandning i Latinamerika, vilket resulterade i det politiskt satiriska läsdramat Feinde (1968) och pjäsen Frühstücksgespräche in Miami (1977). Mot slutet av sitt liv återvände Lettau till det språkliga experimenterandet i Zur Frage der Himmelsrichtungen (1988), och hans sista bok blev en miniroman med självbiografiska inslag, Flucht vor Gästen (1994).

Avhandlingen visar att den fiktiva värld som tematiseras i böckerna genomgående är relativ och föränderlig och saknar givna utgångspunkter och absoluta sanningar.

– Lettau blandar fantasi och verklighet, hans karaktärer saknar stabil identitet och spelar istället roller som ständigt växlar. Att det saknas absoluta sanningar är också något som återspeglas i berättarstrukturen, säger Katharina Nahlbom.

Lettaus texter är öppna och saknar oftast både en auktoritär berättarröst och ett givet syfte. Till denna öppna och relativa värld förhåller sig personerna i Lettaus böcker genomgående på två olika sätt. Vissa av dem bejakar föränderligheten och öppenheten och betraktar världen de lever i som en lek, medan andra oupphörligt söker en stabil grund, en absolut sanning i form av en fast identitet eller eviga värden, ett sökande som dock alltid förblir resultatlöst.

I avhandlingen placeras också Lettaus verk i en litterär tradition, varvid det framgår att Lettaus böcker i sin tematik och berättarstruktur visar beröringspunkter med både modernistisk och postmodernistisk litteratur.

Avhandlingen syftar också till att nyansera den utbredda uppfattningen om Lettaus böcker som enbart “lätta” och “underhållande”. Den visar, att vid sidan av de påtagligt humoristiska dragen behandlas genomgående filosofiska frågor i böckerna, som exempelvis den möjliga förekomsten av en absolut sanning.

Avhandlingens titel: Zur Absurdität und Relativität im Werk Reinhard Lettaus

Här kan du läsa mer om avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/21270

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Katharina Nahlbom, tel: 00385-955986891 (mobil), 003585-16120050 (arb.), 00385-16153710 (hem)
e-post: katharina.nahlbom@tyska.gu.se alt. knahlbom@ffzg.hr

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera