Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 januari 2010

Ansvariga för byggen får hjälp med ljudfrågor

Buller är fortfarande en alltför vanlig orsak till att folk är missnöjda med sina bostäder i flerfamiljshus. Det här beror delvis på brister i planeringen, men nu ska det bli lättare att beräkna ljud från olika ljudkällor redan då husen konstrueras. Det framgår av en ny doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet inom området byggakustik.

Forskaren Christian Simmons forskning handlar om, att med hjälp av en kombination av mätningar och beräkningar, få fram säkrare uppgifter om buller, något som är värdefullt för ansvariga byggentreprenörer och tillverkare.

Med hjälp av Christian Simmons metod kan man dessutom få underlag för att välja de bästa och billigaste metoderna för att ljudisolera flerfamiljshus.

– Beräkningar ger bra koll på ljudet redan i projekteringsskedet och de ökar faktiskt även nyttan med de mätningar som görs i den färdiga byggnaden. Jämförelser mellan mätresultat och beräkningar gör att man sammantaget får väldigt bra styr på ljudet i planering och vid utförande, säger Christian Simmons, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet.

Metoden underlättar för byggansvariga att uppfylla de krav som ställs i Boverkets byggregler.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera