Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 januari 2010

Smältande tundra skapar gigantisk skräpflod

Temperaturökningen i Arktis har redan fått isarna att smälta. Om även tundran tinar kommer enorma mängder organiskt material föras som en skräpflod rakt ut i ishavet – med ytterligare koldioxidutsläpp som följd. Det visar forskning vid Göteborgs universitet.

Arktis och framförallt Laptevhavet norr om Sibirien tar emot stora mängder flodvatten från ryska floder, inte minst från Lena som sett till både avrinningsområde och längd är en av jordens tio största floder. I flodvattnet transporteras organiskt kol från tundran, som när det bryts ned ute i kusthavet tillför stora mängder koldioxid till atmosfären. Det visar forskning från Göteborgs universitet.

Temperaturökningen i Arktis, som redan fått effekter i form av ett minskat istäcke under sommaren, kan även få permafrosten att tina.
–Stora mängder organiskt kol är idag bundet i permafrosten, och om detta frigörs och följer med floderna ut i kusthavet kommer urgasningen av koldioxid till atmosfären att öka, säger Sofia Hjalmarsson, bördig från Falkenberg och doktorand vid Institutionen för kemi.

Sofia Hjalmarsson har i sin avhandling jämfört kolsystemets påverkan på klimatet i två olika geografiska områden: dels i Östersjön, Kattegat, Skagerrak, dels i kusthaven norr om Sibirien (Laptevhavet, Östsibiriska havet och Tjuktjerhavet). Gemensamt för de båda områdena är att de får ta emot stora volymer flodvatten som innehåller organiskt kol och närsalter, framförallt kväve.

Avhandlingen Carbon Dynamics in Northern Marginal Seas försvarades vid en disputation den 18 december.

Kontaktinformation
Kontakt:
Sofia Hjalmarsson, doktorand vid Institutionen för kemi
0706-479 442
031-772 2777
sofia@chem.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera