Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 januari 2010

Svenskar för skyddsjakt – men bara på vissa arter

Svenskarna accepterar skyddsjakt som ett sätt att rädda hotade arter. Men bara så länge det är kråkor, måsar och minkar som skjuts, och inte räv eller rovfågel. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet där man frågat svenskar om attityderna till skyddsjakt.

I en studie vid Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet, har forskare undersökt svenskarnas attityder till skyddsjakt. En enkät som skickades ut till 3 000 svenskar gav 1 751 svar i ett representativt urval av Sveriges befolkning.

Svaren visar på en paradox: stödet för en allmän kontroll av vilda djur i den svenska naturen är lågt – samtidigt finns det ett utbrett stöd för att skydda hotade arter genom skyddsjakt.  

Störst är stödet för ett mänskligt kontrollerat djurbestånd där det finns specifika skäl, till exempel där de jagade djuren kan utgöra en trafikfara eller risk för andra hotade arter. Men inställningen varierar beroende på art: att skyddsjaga rovfåglar och räv har lågt stöd, att jaga för mink, kråk- och måsfåglar betydligt högre.

Generellt är stödet för att kontrollera djur mindre i mer urbana miljöer och bland yngre.

När det gäller varg vill ungefär 30 procent av svenskarna begränsa vargens utbredning och antal i mycket stor eller ganska stor utsträckning – vilket är i samma storleksordning som svenskar vill begränsa mink, kråkor och måsar.

Stödet för en begränsning minskar med ålder och är lägre bland de med ett mer urbant boende, visar studien.

Kunskaperna om allmänhetens attityder är enligt de ansvariga forskarna nödvändiga för lyckade naturvårdsåtgärder.

–Undersökningens resultat antyder att det är mycket viktigt med information om skyddsjaktens orsaker, liksom tydlig information om vilka arter det berör. Det gäller särskilt skyddsjakt i urbana regioner, säger Daniel Isaksson, filosofie doktor vid Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Kontaktinformation
Kontakt
Daniel Isaksson, Fil.dr. vid Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet
0735-761232
daniel.isaksson@zool.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera