Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 januari 2010

Smarta fönster kan minska energibehov

Det finns stor potential att spara energi med smarta fönster. Ett väl fungerande kontrollsystem är avgörande för hur mycket energi som kan sparas. Det visar Andreas Jonsson i sin avhandling som han försvarar fredagen den 8 januari vid Uppsala universitet.

Traditionella fönster är byggnadens svagaste länk då de släpper ut värme under vintern och släpper in stora mängder solenergi under sommaren. Smarta fönster kan regleras mellan ett mörkt och ett ljust tillstånd för att variera insläppet av solenergi och dagsljus i byggnader. Detta innebär att smarta fönster har potential att spara energi i våra byggnader genom att minimera övervärmning på sommaren och maximera insläpp av solvärme på vintern. Idag används ca 40 procent av all energi för att värma eller kyla byggnader.

Det är känt sedan tidigare att smarta fönster kan reducera energibehovet kraftigt i byggnader. En avgörande faktor för hur mycket energi som kan sparas med smarta fönster är hur styrningen av fönstret sker. I denna avhandling har ett verktyg för simulering av energiflöden genom fönster, WinSel, vidareutvecklats så att programmet kan simulera smarta fönster med olika kontrollstrategier.

Kontrollstrategier som implementerats är antingen enkla strategier där dagsljusnivån får styra det smarta fönstret på liknande sätt som markiser ofta styrs idag. Även mer avancerade kontrollstrategier med närvarostyrning har studerats. Ett kontrollsystem som bygger på närvarostyrning har potentialen att reglera fönstren efter ljusbehov när någon är i lokalen och efter energibehov när ingen är där.

Simuleringarna i denna avhandling visar på potentialen till energibesparingar med smarta fönster, samt vikten av ett väl fungerande kontrollsystem. Kontrollsystemet kan fungera som länken mellan goda energiegenskaper och visuella egenskaper. I avhandlingen har även optisk karakterisering och antireflexbehandling av glas och plaster ingått som viktiga komponenter för att studera möjligheter till ytterligare energibesparing i byggnader.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Andreas Jonsson, tel: 018-490 12 15, 0736-75 25 20,
e-post: andreas.jonsson@angstrom.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera