Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 december 2009

Ny bok om jonstrålar i nanovetenskapen

Kraftfullare elektronikchips i framtida datorer. Det är ett av områdena i en ny bok om hur jonstrålar kan användas inom nanovetenskap och nanoteknik. Lundaprofessorn och kärnfysikern Ragnar Hellborg är en av redaktörerna bakom den internationella satsningen.

Springerförlaget i Tyskland ger nu ut en monografi som handlar om hur energirika jonstrålar kan användas för studier inom nanovetenskap och nanoteknik.

Boken handlar bland annat om tillverkning av kraftfullare elektronikchips för framtida persondatorer, tillverkning av nanomaterial och tillämpningar inom biomedicinteknik. Boken är den första i sitt slag där många olika aspekter på jonstrålars uppförande i nanomaterial har samlats i en volym.

De olika kapitlen behandlar inte bara tillämpningar, metoder och verktyg, utan också den bakomliggande teorin. Trettiofyra författare från olika delar av världen har bidragit till den nästan femhundrasidiga volymen.

Bokens tre redaktörer, Ragnar Hellborg, Harry Whitlow och Yanwen Zhang, har alla anknytning till Lunds universitet.

Ragnar Hellborg är professor emeritus i tillämpad kärnfysik vid Fysiska institutionen. Han har under en följd av år utvecklat och använt jonstrålar inom olika tillämpningsområden såsom arkeologi, kvartärgeologi, omgivningsradiologi och biomedicin.

Harry Whitlow och Yanwen Zhang har båda varit verksamma inom Nanokonsortiet vid Fysiska institutionen med tillämpning av jonstrålar inom nanovetenskap.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Ragnar Hellborg, ragnar.hellborg@nuclear.lu.se tel 070-607 76 44 eller 0413-13707

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera