Tema

Makten över skogen

Konflikterna kring skogen kan förväntas öka i takt med att konkurrensen om naturresurserna ökar. Institutet för Framtidsstudier publicerar nu en studie om politiken kring skogens användning i norra Sverige.

Karin Beland Lindahl har studerat regeringsuppdraget att skydda skog med höga naturvärden. Med Jokkmokk som exempel har hon försökt förstå vad som hände och varför det blev som det blev.

Ambitionen har varit att försöka se världen med de olika aktörernas ögon och undersöka betydelsen av aktörernas egen relation till skogen.

– En utgångspunkt för att kunna hantera skogens intressekonflikter i framtiden är att förstå dem, säger Beland Lindahl.

Studien illustrerar vilken mångsidig resurs skogen är och hur intressen till skogen uttrycks i människors vardagsliv såväl som i organisationer, företag och politik på olika nivåer.

Beland Lindahl har utforskat vilka aktörer och synsätt som fick genomslag i den praktiska politiken. Tydligt blir då att det är ett fåtal centralt placerade aktörer som har störst möjlighet att påverka. Flera lokala aktörer saknade både information och möjlighet att delta i processen.

– Alla aktörer på den lokala nivån är inte marginaliserade, men det är bara de som har tillgång till nätverk och resurser som har inflytande, säger Beland Lindahl.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Karin Beland Lindahl, 0765–40 12 12 eller Erik Westholm, forskningsledare vid Institutet för Framtidsstudier, 08–402 12 29.

Arbetsrapporten går att ladda ner i sin helhet på www.framtidsstudier.se.

Institutet för Framtidsstudier, Tel: 08-402 12 00, E-post: info@framtidsstudier.se

Makten över skogen

 lästid ~ 1 min