Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 december 2009

Många ungdomar riskerar sin hörsel under nyår

Ungdomar som har hörselnedsättningar som de fortfarande är omedvetna om tenderar att skydda sig mindre än andra mot höga ljudnivåer. De är speciellt utsatta under nyår med fest till hög musik och fyrverkerier.

Knallarna från fyrverkerier kan vara mycket skadliga.

– Det är ett bedrägligt ljud, för i och med att det är så kortvarigt registrerar inte hjärnan hur starkt det är. Vi uppfattar det inte som så farligt, men örat kan ta skada i alla fall, säger Stephen Widén, forskare i psykologi.

Han ingår i en forskargrupp på Högskolan Väst i Trollhättan som under en längre tid samarbetat med amerikanska kollegor om studier kring ungdomar och risktagande i miljöer med högt ljud. Tidigare har forskarna bland annat visat att det finns stora skillnader mellan Sverige och USA i det här avseendet. Svenska ungdomar är bättre på att skydda sig.

I en ny studie har de svenska och amerikanska forskarna undersökt i vilken grad olika hörselproblem påverkar ungdomars attityder till höga ljud och risktagande.

Undersökningen genomfördes på 258 amerikanska collegestudenter. De som hade upplevda problem som tinnitus, ljudöverkänslighet och tydligt märkbara hörselnedsättningar skyddade sin hörsel mer än andra.

Det alarmerande var att det fanns en grupp ungdomar med positiva attityder till höga ljud, som hade hörselnedsättningar fastän de inte visste om det och som tenderade att inte använda hörselskydd. En mindre pilotstudie gjord i Sverige visar att det sannolikt ligger till på samma sätt här.

Upplevda hörselproblem verkar alltså göra ungdomar starkt motiverade att använda hörselskydd. Forskarna bakom studien föreslår därför att informationskampanjer om det här kompletteras. Ungdomar borde få höra hur det kan vara att ha tinnitus eller att inte kunna uppfatta vad andra människor säger, för att få en mer konkret bild av hur det kan vara.

Det är nödvändigt att skydda sin hörsel för fyrverkeriknallar, men det borde inte vara nödvändigt att använda hörselskydd på konserter, menar Stephen Widén.

– Jag tycker att ska man gå och lyssna på musik så ska man inte behöva stoppa nånting i öronen. Det är helt vansinnigt egentligen, säger han.

Studier har visat att det går att använda den ljudteknik som finns för att sprida ljudet jämnt i lokalen. Då kan man hålla sig inom oskadliga decibelnivåer, men ändå ge känslan av ”tryck”.

För mer information kontakta Stephen Widén, 0730-93 69 99, stephen.widen@hv.se

Referens:
Hearing, use of hearing protection, and attitudes towards noise among young American adults, Widen, Stephen E., Holmes, A. E., Johnson, T., Bohlin, Margareta, Erlandsson, Soly. I., International Journal of Audiology, 2009

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera