Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 december 2009

Pär Lagerkvists resa mot Nobelpris

Hur gick det till när bangårdsförmannens son från Växjö blev nobelpristagare? I sin nyutkomna bok svarar Håkan Möller, litteraturvetare och teolog vid Uppsala universitet på den och många andra frågor omkring författaren Pär Lagerkvist. Läsaren får följa Lagerkvists författarbana från skolårsdrömmen till romansuccén Barabbas (1950) och Nobelpriset.

Pär Lagerkvist (1891-1974) drömde tidigt om att bli en berömd författare. Verkligheten skulle överträffa drömmen. Hans författarskap blev ett av 1900-talets mest aktade och 1951 tilldelades han Nobelpriset i litteratur.

– En analys av hur en litterär stjärna föds och når Nobelpriszenit fordrar ett brett perspektiv som fångar in olika aspekter av författarens agerande och verk. I blickpunkten ställs här det historiskt specifika samspelet mellan författaren och den omgivande litterära kulturens
viktigaste aktörer och institutioner: litteraturkritiker, kulturjournalister, litteraturhistoriker och förläggare, och universitet, akademier och bokförlag, säger Håkan Möller.

Två centrala skeden i författarkarriären ges en särskilt allsidig belysning i boken: entrén i den kulturella offentligheten med den högljudda programskriften Ordkonst och bildkonst (1913) och den nya rollen som kämpande humanist vid ingången till 1930-talet då de mörka molnen hopade sig över den europeiska kontinenten.

Som beredskapsdiktare under kriget kom Lagerkvist att slå vakt om sin roll som en av landets mest betydande ögonblicksdiktare. Han värnade om sitt förvärvade symboliska kapital som den kämpande diktaren och i olika offentliga sammanhang bekräftades värdet av hans roll. Invalet i Svenska Akademien 1940 kom också att påverka den framväxande synen på Lagerkvist som en nationaldiktare. Tegnér, Rydberg och Heidenstam – efter dessa litteraturens heroer tilldelades Lagerkvist positionen som traditionsbevarande representant för den idealistiska linjen i svensk litteratur.

– Den snabba och stora marknadsframgången med romanen Barabbas förbättrade Lagerkvists chanser att som svensk tilldelas Nobelpriset i litteratur. Han hade varit på tal flera år i rad, men att ge det till ännu en skandinavisk författare, dessutom en svensk och en av Akademiens egna ledamöter, fordrade mod. Pär Lagerkvist blev också för en tid en världsberömd författare, berättar Håkan Möller.

Håkan Möller har disputerat i både litteratur och teologi. Han har ett stort intresse för psalmer och avhandling i teologi handlade om Johan Olof Wallins psalmdiktning. Intresset för psalmen uppmärksammades av Svenska akademien och Håkan Möller utsågs till redaktör för Den gamla psalmboken. Just nu forskar han om 1695 års psalmbok, den Swedbergska.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Håkan Möller, tel: 018-471 61 84, 070-972 82 02, e-post: hakan.moller@littvet.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera