Tema

Modern teknik avslöjar okända mekanismer hos läkemedel

Vissa mediciner kan bli skadliga för oss när vi utsätts för ljus. Hittills har de exakta mekanismerna bakom detta varit okända, men nu har kemiforskaren Klefah Musa vid Örebro universitet kartlagt processen genom att använda avancerad datormodellering. Med hjälp av samma teknik har han också utvecklat säkrare och mer effektiva alternativ som kan användas i nya läkemedel.

Genom att testa läkemedel i en virtuell datamiljö har det blivit möjligt att kartlägga de mekanismer som orsakar båda önskade och oönskade effekter. Klefah Musa har undersökt 12 vanliga mediciner och visar i sin doktorsavhandling hur de påverkas av konstgjort eller naturligt ljus och vilka effekter det får.

Bland de läkemedel han har studerat finns flera vanliga receptfria anti-inflammatoriska och smärtstillande mediciner som exempelvis ipren och voltaren, men även antibiotika samt läkemedel som används för ögon och näsa.

Det är känt sedan tidigare att en del av ljusets UV-strålning kan påverka läkemedel som finns i blodet och orsaka biverkningar. Många vanliga mediciner innehåller ljuskänsliga molekyler som bryts sönder av strålningen och som därför kan få en fototoxisk effekt, det vill säga bli skadliga för kroppens organ och system.

Hittills har det exakta förloppet varit okänt, men Klefah Musa har nu kartlagt hur processen går till i detalj, och på så sätt kunnat utveckla säkrare alternativ.

– Genom att vi nu förstår detaljerna, har vi kunnat konstruera nya molekyler som inte går sönder på samma sätt, eftersom de är inte lika benägna att reagera på ljus. Dessutom är de mer effektiva än de ursprungliga molekylerna eftersom de är bättre på att binda till sin receptor i kroppen.

Klefah Musas forskning är ett exempel på att många problem som tidigare varit mycket svåra eller omöjliga att lösa med experimentella metoder i dag kan lösas med modern datateknik. Att utveckla nya läkemedel med hjälp av datormodellering har visat sig vara en mycket framgångsrik metod, eftersom det blivit lättare att studera processer på detaljerad nivå och att definiera vilka egenskaper en medicin ska ha för passa in i de rätta ”måltavlorna” i kroppen.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Klefah Musa, 073-905 32 80, eller epost: klefah.musa@oru.se.

Modern teknik avslöjar okända mekanismer hos läkemedel

 lästid ~ 1 min