Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 december 2009

Sannolikhetskalkyl ger rätt diagnos på bilen

Dagens fordon är fullpackade med funktioner som gör dem mer miljövänliga, säkra och komfortabla. Men samtidigt har det blivit allt svårare att hitta felet när något går snett. En effektiv lösning är diagnossystem baserade på sannolikheter.

En modern lastbil är utrustad med 30-35 styrenheter, datorer som vardera utför många uppgifter. De tar emot information från hundratals givare och skickar instruktioner till ställdon som reglerar olika funktioner i bilen.

– Det är bilar som kan väldigt mycket. Deras funktioner är bra så länge de fungerar, men när de inte gör det kan det gå illa, säger Anna Pernestål, industridoktorand vid Avdelningen för fordonssystem på Linköpings universitet och Scania CV AB.

I sin doktorsavhandling beskriver hon system för diagnos och felsökning som bygger på en sannolikhetsbaserad metod. Enkelt uttryckt betyder det att man beräknar sannolikheten för olika fel utifrån all tillgänglig information: aktuella mätvärden från sensorer i fordonet, bakgrundsdata, modeller och olika typer av expertkunskap. Systemet kan fungera både ombord under körning och när fordonet står på verkstad.

En felindikering under körning sätter igång en beslutsprocess där fordonet väljer hur det ska agera, till exempel skifta reglermod för att begränsa motormomentet eller tända varningslampor.

– Ett val skulle kunna vara att skicka information till närmaste verkstad som i sin tur kontaktar föraren. Tekniken för detta finns, det svåra är att få ihop informationsflödet, säger Anna Pernestål.

När fordonet är på verkstaden är målet att reparera det så bra och billigt som möjligt. Den traditionella metoden att byta ut en del och sedan testa om det var rätt duger inte längre. I stället pluggar mekanikern in sin dator i lastbilen och får ut information om systemets status. Om bedömningen blir att reparation är nödvändig, ansluter mekanikern felsökningssystemet som föreslår vilka åtgärder som behöver göras.

– En del av ett ombordsystem, diagnos av gasflödet i motorn, har provats i en testbänk och det fungerade. Nu utvecklar vi verktyget vidare för att ta fram prototyper, säger Anna Pernestål.

Forskningsprojektet har genomförts inom ramen för programmet Intelligent vehicle safety systems (IVSS) som finansieras av offentliga myndigheter, fordonstillverkare och industriorganisationer.


Avhandlingen läggs fram vid disputation fredag 18 december kl 10:15 i sal Visionen, B-huset, Linköpings universitet Campus Valla.

Kontaktinformation
Kontakt:
Anna Pernestål, 08-55383497, 0739-883497, anna.pernestal@scania.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera