Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 december 2009

Varför är det fred i Asien?

När kalla kriget tog slut befarade många att konflikter ständigt skulle blossa upp världen över. Men så blev inte fallet i Östasien – trots Kinas ekonomiska expansion, historiska konflikter i området och ett antal krutdurkar som exempelvis Nordkorea. “Det borde med andra ord vara krig i området”, menar Mikael Weissman i en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Målet med Mikael Weissmanns avhandling i freds- och utvecklingsforskning är att förstå varför det är fred i Asien. Speciellt fokuserar han på Kinas roll i tre specifika fall; relationen med Taiwan, utvecklingen i Nordkorea och samt Sydkinesiska sjön

Det dominerande forskningsparadigmet – neorealismen – har målat upp en dyster bild av den förväntade utvecklingen efter kalla krigets slut, där ständiga konflikter har dominerat förutsägelserna. Även andra teorier har problem att förklara den östasiatiska freden, även om de målar upp en mindre dyster bild.

– Ett av de största problemen för gängse teorier är deras oförmåga att förklara fred i en region som likt Östasien saknar säkerhetsorganisationer, eller andra formaliserade mekanismer för att hantera konflikter.

Mikael Weissman har undersökt såväl informella som formella processers roll för att förebygga konflikter och skapa fred i tre fall under perioden 1990-2008: konflikten mellan Kina och Taiwan, i Nordkorea, samt Sydkinesiska sjön (som flera länder har anspråk på). Studien fokuserar speciellt på Kinas roll i de tre fallen. Fallstudierna bygger på intervjuer med nyckelpersoner (bland annat policymakers och militär personal) genomförda under mer än ett och ett halvt års fältarbete i Kina.

Studien har visat att en mängd olika informella processer existerar, och att de har varit viktiga för freden. Dessa processer har både förebyggt att konflikter eskalerar till krig samt skapat förutsättningar för en långsiktig fred.

– Fem typer av informella processer har identifierats som mest centrala. Det handlar om elitinteraktioner, det vill säga olika former av nätverk, kontakter och socialisering mellan inflytelserika personer, samt ökat ekonomiskt samarbete och ömsesidigt beroende mellan staterna i Ostasien.

Dessa processer har tillsammans med Kinas ökande acceptans av multilateralism – dvs. vilja att förhandla och samarbeta med flera parter kring olika frågor, till skillnad mot att förhandla med ett land i taget (bilateralism) – och institutionalisering av fredliga förbindelser med sina grannar skapat denna fred.

Avhandlingens titel: Understanding the East Asian Peace: Informal and formal conflict prevention and peacebuilding in the Taiwan Strait, the Korean Peninsula, and the South China Sea 1990-2008

E-länk: http://hdl.handle.net/2077/21355

Fakultetsopponent: Prof. Timo Kivimäki, Köpenhamn

Disputation: fredagen den 18 december 2009, kl. 13.15, Hörsal SA420,
Konstepidemins väg 2 A-E, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Mikael Weissmann, tel: 0767134950 (mob.), 031-7865945 (arb.)
e-post: mikael.weissmann@globalstudies.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera