Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 december 2009

Kvinnor med ”fönstertittarsjuka” kan missas av vården

Hundratusentals svenskar kan lida av benartärsjukdom – bland annat så kallad fönstertittarsjuka – utan att ha fått en ordentlig diagnos, enligt en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet. En majoritet av de drabbade som missas av vården är kvinnor. Avhandlingen visar också att det läkemedel som oftast används förebyggande mot hjärt-kärlsjukdom är det minst effektiva av preparaten på marknaden.

Benartärsjukdom innebär åderförkalkning i benens pulsådror och förekommer i tre olika stadier. Den lindrigaste formen brukar inte orsaka några allvarligare symptom. Det andra stadiet kallas claudicatio eller ”fönstertittarsjuka” och karakteriseras av att patienten bara kan gå korta sträckor till följd av smärta i benen, som i sin tur orsakas av blodbrist i musklerna. I den svåraste formen har patienten värk även i vila och ibland sår på fötterna. Förutom smärta och försämrad livskvaliteten innebär benartärsjukdom ökad risk för tidig död i hjärt- och kärlsjukdomar.

I den nu framlagda avhandlingen har läkaren Birgitta Sigvant och hennes kollegor studierat data från drygt 5000 personer över 60 år från fyra olika regioner i Sverige under åren 2004-2008. Deltagarna undersöktes för att diagnosticera eventuell benartärsjukdom och intervjuades för att kartlägga andra sjukdomar, rökvanor och behandlingar. En uppföljande studie gjorde i en av de fyra regionerna.

Forskarna kunde konstatera att benartärsjukdom är mycket vanligt i Sverige. Nästan 20 procent inom den studerade åldersgruppen visade sig ha sjukdomen, vilket omräknat i hela befolkningen motsvarar en halv miljon individer. En majoritet, 62 procent, hade dock inte några symptom av sjukdomen. Kvinnor drabbades oftare än männen. De var också känsligare för den största enskilda riskfaktorn för benartärsjukdom, nämligen rökning. Trots detta medicinerade kvinnorna för sin sjukdom i betydligt lägre utsträckning än männen.

–Vi fann även indikationer på att fönstertittarsjuka hos kvinnor är svår att diagnostisera, och därmed kan missas vid läkarbesök. Orsaken är nog en könskillnad i hur symptomen beskrivs, snarare än hur ont man har eller hur mycket man klarar att gå, säger Birgitta Sigvant.

En hälsoekonomisk analys visade att det finns bra och förhållandevis billiga läkemedel på marknaden som lämpar sig för förebyggande behandling vid benartärsjukdom. Men forskarna fann också att det läkemedel både medicinskt och ekonomiskt är mest effektivt är det som används minst inom vården, medan det läkemedel som har störst utbredning är det som fungerar sämst.

–Våra resultat visar att det behövs en översyn av gällande rekommendationer för behandling och klinisk praxis när det gäller benartärsjukdom. Det kan både rädda liv och spara pengar, säger Birgitta Sigvant, som också är verksam som överläkare vid Centralsjukhuset i Karlstad.

Avhandling: Epidemiological Aspects of Peripheral Arterial Disease, Birgitta Sigvant, Institutionen för Molekylärmedicin och Kirurgi, Karolinska Institutet. Disputation skedde den 11 december 2009. Finansiärer har varit Värmlands forsknings-och utvecklingsenhet, Hjärt-lungfonden, Konung Gustav och Drottning Viktorias Fond, och Sanofi-Aventis AB.

För mer information, kontakta

Birgitta Sigvant, med dr, överläkare
Tel: 054-61 77 83
E-post: birgitta.sigvant@liv.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
E-post: Katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning och forskning bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera