Artikel från Mittuniversitetet
14 december 2009

Innovativa implantat bra för både patienter och vårdgivare

Forskare vid Mittuniversitetet har tillsammans med käkkirurger vid Akademiska sjukhuset och Mälardalens sjukhus utvecklat en helt ny metod för individanpassade implantat. Metoden ger en ökad patientsäkerhet samt lägre kostnader. Den omfattar planering, design och tillverkning. I slutet av oktober opererades det första implantatet in vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– Med individanpassade implantat minimeras tiden för justering och anpassning av implantaten under själva operationen. Arbete som tidigare gjordes under själva operationen görs nu i förväg i datorn. Detta medför att operationstiden kan minskas. Men även hypoxi-tiden, d.v.s. tiden då transplantatet är utan syretillförsel, minskas för transplantatet genom att det färdigställs innan blodcirkulationen bryts. Med den här typen av digital planering och tillverkningsmetod ser vi även möjligheter att tillverka helt nya typer av implantat och proteser som inte existerar idag, säger Lars-Erik Rännar, som forskar i sportteknologi vid Mittuniversitetet.

I korthet går metoden ut på att i förväg planera komplicerade käkoperationer i datorn. Man utgår från patientens anatomi genom att använda röntgenbilder. Dessa skapar underlag för en tredimensionell digital modell av patienten. Med hjälp av modellen planeras operationen och designen av implantatet och andra hjälpmedel som behövs vid operationen. De digitala modellerna används sedan som underlag för tillverkning av implantatet i Mittuniversitetets världsunika laboratorium för friformsteknik. Tekniken fungerar som en tredimensionell printer där resultatet blir solida detaljer i biokompatibel titan.

– När det gäller medicinska applikationer har vi tidigare arbetat med design- och tillverkningsmetodik för höftimplantat, säger Lars-Erik Rännar. Det speciella med detta projekt är att vi på kort tid har nått fram till en välutvecklad metod som alla inblandade tror har en mycket spännande framtid. Fördelarna är stora för både patienter och vårdgivare.

Projektet ”Tekniska hjälpmedel vid idrottsskador och medicinska tillämpningar” har bl.a. som syfte att utveckla ett nationellt centrum för tillverkning av individanpassade implantat. Projektet är finansierat av Mittuniversitetet och EUs regionala strukturfonder. ”Extra roligt är att denna inriktning faktiskt är sprungen ur vår sportteknologiforskning och vi ser nu stora möjligheter att bredda vår forskningsfinansiering framöver.” säger Mikael Bäckström, projektledare och lektor i Sportteknologi.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Lars-Erik Rännar, Mittuniversitetet, Campus Östersund, 070-675 7995
Jan Hirsch, Akademiska sjukhuset Uppsala, 070-394 8323
Per Dérand, Mälarsjukhuset Eskilstuna, 073-822 8002

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera