Tema

För liten variation bromsar evolutionen

I en föränderlig värld försöker djur och växter anpassa sig till nya förhållanden. Ekologen Fabrice Eroukhmanoff från Lunds universitet har studerat evolutionens begränsningar.

De individer som har de, i sammanhanget, bästa egenskaperna kommer att få flest avkomma. Så småningom kan utvecklingen – evolutionen – leda till att nya arter bildas. Ibland begränsas anpassningsförmågan av att egenskaperna varierar ytterst lite mellan individer. Fabrice Eroukhmanoffs avhandlingsarbete visar bland annat vad dessa begränsningar kan betyda för den biologiska mångfalden, och för hur snabbt nya arter kan bildas.

Avhandlingens titel:
The Interplay Between Selection And Constraints On Adaptive Divergence And Phenotypic Evolution.

Ekologiska institutionen, avdelningen för zooekologi, Lunds universitet.

Kontaktinformation
Författare:
Fabrice.Eroukhmanoff@zooekol.lu.se
Handledare:
Erik.Svensson@zooekol.lu.se

För liten variation bromsar evolutionen

 lästid ~ <1 min